Fejlsøgning

Vand under vaskemaskinen

Her er der mange muligheder. - Kontrollér først om trevlesien er spændt fast (og at den ikke er stoppet). - Kontrollér dernæst om tilgangsslange er spændt ordentligt på vandhane og maskine. - Kontrollér dernæst om afløb eller afløbsslange er stoppet. - Kontrollér...

læs mere

Vand ud af sæbeskuffen

- Hvis der kommer MEGET vand ud af sæbeskuffen, kan dette skyldes en sæbeprop, som opstår ved længere tids overdosering af sæbe og/eller skyllemiddel. (forsøg eventuelt med, at hælde varmt vand i sæbeskuffen og lad det stå lidt så sæbeproppen opløses. Elles må du...

læs mere

Vandet løber lige gennem vaskemaskinen

Hvis vandet løber gennem maskinen, det vil sige, at maskinen bliver ved at tage vand ind og lukke det ud samtidig, er der problemer med installationen af afløbsslangen. Dette skyldes, at der dannes undertryk hvis enden af slangen slutter under vandniveauet i...

læs mere

Vaskemaskine tømmer ikke vandet ud

Hvis vaskemaskinen ikke vil tømme vand ud, kontrolleres følgende: - Er trevlesi eller pumpehus tilstoppet. - Kan pumpevinge dreje rundt. (drejes med fingeren, en skruetrækker eller lignende.) - Er afløbsslange eller afløb tilstoppet. - Er bundslangen stoppet...

læs mere

Vaskemaskine tager ikke vand ind

Hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind, kan det skyldes, at der allerede er vand i maskinen. Kontrollér derfor trevlesi, og prøv at starte maskinen igen. Afprøv derefter om der kommer vand til maskinen, ved at afmontere tilgangsslange ved maskinen og stikke den i en...

læs mere

Vaskemaskine står uroligt

Hvis vaskemaskinen står uroligt, kan det skyldes: Defekte lejer (medfører en bankende lyd, eller hylende metallisk lyd, afhængig af hvor medtaget lejerne er. Defekte lejer medfører ofte mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet. - Defekte støddæmpere. (de fleste...

læs mere

Sorte pletter på tøjet

Hvis det rene vasketøj kommer ud med mørke pletter, det ikke havde før, det blev lagt i maskinen skyldes det ofte et af to følgende: - Hvis de mørke pletter er ringformede og har samme mønster som hullerne i tromlen, skyldes det ofte, at der er kommet en belægning på...

læs mere

Vaskemaskine slår HFI/HPFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet under vask, er det ofte på grund af et defekt varmelegeme. Dette kan eventuelt testes ved at vaske ved koldt vand (Ikke alle maskiner kan dette), da varmelegemet så ikke kommer i brug. Hvis maskinen gennemfører programmet, har man med...

læs mere

Problemer med sæbeindtag

Hvis maskinen tager sæben fra det forkerte rum, kun tager lidt af sæben eller slet ikke tager sæben, kan det skyldes følgende: - Manglende vandtryk. Afmonter tilgangsslangen til maskinen, stik den i en spand, og kontroller at der er tryk på vandet. - Tilkalket...

læs mere

Vaskemaskinen fyldes med vand, når den er tændt

Hvis vaskemaskinen bliver ved at tage vand ind, til den er helt fyldt op, skyldes det ofte: - En tilstoppet trykslange (går normalt fra bundslange til niveaukontrollen i toppen af maskinen) Niveaukontrollen reagerer på lufttrykket i slangen som ændres, når maskinen...

læs mere

Vaskemaskinen og/eller tøjet lugter

Lugter muggent. Lågen har været lukket i længere tid, mens maskinen ikke har været brugt. Lågen skal altid stå åben når maskinen ikke bruges. Sæbeskuffen kan med fordel være trukket lidt ud, så der også kan komme luft ad denne vej. Lugter råddent (kloak-lugt)....

læs mere

Vaskemaskinen går i stå i programmet

Her er der mange fejlmuligheder. Du kan muligvis få et fingerpeg ved at lægge mærke til hvilket sted i programmet maskinen går i stå, og om det er samme sted på alle programmer. Her kommer de hyppigste fejl, som er årsagen til, at maskinen ikke kommer videre: -...

læs mere

Vaskemaskinen fyldes med vand, selvom den er slukket

Hvis vaskemaskinen fyldes med vand OG den er slukket er der to muligheder: - Hvis maskinen fyldes med RENT vand, er magnetventilen defekt. - Hvis maskinen fyldes med snavset vand, skyldes det en fejlagtig monteret afløbsslange, f.eks. under en køkkenvask. Slangen skal...

læs mere

Larmer under centrifugering

Hvis maskinen larmer under centrifugering, er de mest sandsynlige fejl: - Defekte lejer (medfører en bankende lyd, eller hyldende metallisk lyd afhængig af hvor medtaget lejerne er. Defekte lejer medfører ofte mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet. - Defekte...

læs mere

Vaskemaskine kan ikke tændes

Hvis der ikke er tegn på strøm i maskinen, er det bedst at starte ved kilden, nemlig kontakten. Kan denne kontrolleres ved at tilslutte et andet elektrisk apparat, bør dette ske som det første. (Det kunne jo bare være en sikring i målertavlen, som skulle skiftes. Der...

læs mere

Huller i tøjet

Hvis maskinen laver huller i tøjet, kan det skyldes at dørbælgen (gummipakningen mellem kar og kabinet) er defekt. Kontrollér denne for slidmærker og "gummifnuller". Der er ikke altid synlige tegn. Huller i tøjet kan også skyldes fremmedlegemer mellem tromle og...

læs mere

Døren kan ikke åbnes efter vask

Hvis døren ikke kan åbnes efter vask, kan det skyldes, at maskinen har registreret, at der stadig står vand i tromlen. - Kontrollér derfor trevlesi, afløbsslange og eventuelt bundslange (mellem kar og pumpe). - Hvis der ikke er vand i, kan fejlen skyldes en tilstoppet...

læs mere

Centrifugerer med vand i tromlen

Hvis vaskemaskinen kan centrifugere mens der er høj vandstand i tromlen, kan der være problemer med niveaukontrollen eller niveaukontrolslangen (tynd slange, som går fra pumpe eller bundslange til niveaukontrollen). Denne enhed forhindrer normalt, at maskinen begynder...

læs mere

Centrifugerer ikke

Der kan være mange forhold, som bevirker, at maskinen ikke vil centrifugere. De fleste maskiner har en indbygget sikring mod, at maskinen centrifugerer med vand i. Du bør derfor kontrollere, at der ikke står vand i maskinen, at bundslange og afløbsslanger ikke er...

læs mere

Bliver ved med at varme vandet

Hvis maskinen koger tøjet uanset hvilket program du vælger, eller hvis maskinen bliver stående og "bulderkoger" til der ikke er mere vand i maskinen, kan det skyldes en defekt variabel termostat. Denne "giver besked" til timeren om, at den rette temperatur er nået....

læs mere

Viser filter tilstoppet

Hvis tumbleren indikerer, at fnugfiltret skal renses, er det tegn på at luft cirkulationen er utilstrækkelig. Hvis fnugfiltret er rengjort, skal fejlen derfor findes et andet sted. Alt der har med luftcirkulationen at gøre, bør derfor kontrolleres, f.eks.: -...

læs mere

Vil ikke starte

Hvis maskinen ikke vil starte, bør følgende kontrolleres: Start altid med at kontrollere strømkilden (det kunne jo være en sikring i målertavlen som skulle skiftes), afprøv om muligt et andet elektrisk apparat i kontakten. Kontrollér dernæst: - Om netledningen har...

læs mere

Varmer, men tørrer ikke

Hvis maskinen varmer, men ikke tørrer kan det skyldes følgende: - Drivremmen (stor flad rem) er knækket så tromlen ikke drejer rundt. - Blæserremmen (tynd rund nylonrem) er knækket (ikke alle maskiner har denne) så blæserhjulet ikke drejer og luften dermed ikke...

læs mere

Varmer ikke

Hvis tumbleren ikke varmer, skyldes det ofte følgende: - Overophedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, andre genindkobler selv. Overophedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet. - Varmelegemet er defekt. (En glødetråd er...

læs mere

Tromlen drejer ikke rundt

Hvis tromlen ikke drejer rundt, men du kan høre motoren, bør du tjekke om drivremmen er knækket eller faldet af. Hvis drivremmen lige er skiftet, bør du tjekke at remstrammerhjulet (ikke alle tumblere har dette) presser mod den glatte side af remmen (ydersiden), mens...

læs mere

Slår fra efter kort tid

Hvis maskinen slår fra efter kortere (eller længere) tids drift, kan det skyldes, at luften ikke cirkulere tilstrækkeligt i maskinen. Herved overophedes varmelegemet og overhedningssikringen kobler ud. Denne kan ofte genindkobles, eller genindkobler selv, når maskinen...

læs mere

Skramler under drift

Hvis tumbleren skramler under drift, bør følgende kontrolleres: - Blæserhjul kan være defekt. - Blæsermotor kan være defekt. - Bagleje kan være slidt (sidder bagerst midtfor og holder tromleakslen) - Glidelejer kan være slidte.

læs mere

Ingen vand i kondensbeholder

Hvis der ikke kommer vand i kondensbeholderen, bør kondenspumpen og vandslangerne til og fra denne kontrolleres. Hvis maskinen er sat til afløb, bør dette ligeledes kontrolleres. Fejlen kan også skyldes en defekt mikroswitch, som sidder i forbindelse med pumpen,...

læs mere

Hyler under drift

Hvis tumbleren hyler, når tromlen drejer rundt, skyldes det ofte: - en slidt eller slap drivrem - et defekt remstrammerhjul (nylonhjul, som holder remmen stram) - et defekt bagleje (nylonleje eller kugleleje som holder tromleakslen. Sidder bagerst i maskinen) - et...

læs mere

Vandet løber lige gennem opvaskemaskinen

Hvis vandet løber lige gennem maskinen, er der problemer med afløb eller afløbsslange. Kontrollér derfor: - at afløbsslange slutter over vandniveauet i opvaskemaskinen (ellers dannes der undertryk og vandet suges ud af maskinen. Da de fleste opvaskemaskiner er...

læs mere

Tømmer ikke vandet ud

Hvis maskinen ikke vil tømme vand ud, bør du kontrollere følgende: - tilstoppet afløbsslange - tilstoppet afløb - tilstoppet bundfilter - fremmedlegemer i pumpen (for eksempel tandstikker) Kontroller i øvrigt om afløbspumpen kører som den skal.

læs mere

Tager ikke vand ind

Hvis maskinen ikke vil tage vand ind, kan det blandt andet skyldes følgende problemer: - Vandtryk mangler eller er meget lavt. Kontrollér dette ved tilslutningsstedet (vandhanen). - Sandfilter er stoppet. Afmonter tilgangsslange og kontrollér filtret. (Ved fast...

læs mere

Tager ikke al sæben

Hvis maskinen ikke tager al sæben kan det skyldes følgende: - Overdosering. Nye eller nyere maskinener (op til 10 år ca. bruger ikke meget vand, hvorfor mængden af sæbe skal tilpasses det lave vandforbrug. Ved brug af tabs eller hvis hele sæberummet fyldes op kan...

læs mere

Spuler ikke vandet rundt

Hvis vandet ikke spules rundt i maskinen, undersøges følgende: - spulepumpe og spulehjul (som sidder på pumpen) - spulearme inde i maskinen renses for madrester. - nogle maskiner har en omskifter, så der skiftevis spules med øverste og nederste spulearm...

læs mere

Slår HFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet, skyldes det ofte, at varmelegemet er defekt. Ofte kan der, hvis varmelegemet ligger frit, ses mørke områder på varmestaven. Dette kan være tegn på, at varmestaven er flækket og indtrængende vand har medført kortslutning, men det er ikke...

læs mere

Opvaskemaskinen fyldes med vand

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind selvom den er slukket er magnetventilen defekt. Denne udskiftes. Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind, men kun når den er startet kan dette skyldes at niveauregulatoren eller niveauregulator-slangen er tilstoppede eller...

læs mere

Kan ikke tændes

Hvis opvaskemaskinen ikke kan tændes, skal man først kontrollere strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (der er ikke sikring i maskinen), stikkontakt og netledning. Dernæst undersøges: - afbryder (tænd og sluk - sidder i panelet bag knappen) - microswitch...

læs mere

Flyverust på bestik

Hvis der kommer flyverust på servicet skyldes det ofte en af følgende: Brud på plastbetrækket på kurvene. Kurvene begynder næsten at ruste med det samme, på grund af salten i vandet. Udskift kurve eller benyt Kurve-fix til at reparere skaderne med. Ting af jern i...

læs mere

Belægninger på servicet

Hvide belægninger på servicet, på det indvendige kabinet og varmelegemer skyldes ofte: Overdosering af sæbe (ex. vasketabs) Læs mere under vedligeholdelse. Mangel på salt. kontrollér saltmængde og saltindstillingen. (Læs mere under vedligeholdelse.) Defekt saltanlæg....

læs mere

Vand i køleskabet

I køleskabet sidder der en fordamperplade; den kan være indbygget, men er ofte synlig og sidder på bagvæggen bag hylderne. I denne dannes kulden, hvilket bevirker, at der dannes rim eller is. Under en periode hvor skabet afrimer (de fleste skabe er selvafrimende), tør...

læs mere

Larmer

Bankelyde når kompressor starter eller stopper: Skylde svingninger (resonans) fra kompressoren. Almindeligt forekommende, men kan forstærkes hvis skabet ikke er i balance. Brummer: Når kompressoren kører, vil der kunne høres en lettere mekanisk brummen. Denne kan...

læs mere

Iser til

Hvis skabet iser til på bagvæggen, kan det skyldes flere forhold. I meget varme perioder kan der undertiden forekomme isdannelser, men disse går ofte væk af sig selv når temperaturen falder. Er der varer som ligger helt op ad bagvæggen kan der dannes is omkring disse....

læs mere

Køleskabet giver ingen kulde

Kompressoren kører ikke OG der er IKKE lys i skabet: Kontrollér at net-ledningen er intakt, at stikket sidder i stikkontakten, og at der er tændt for strømmen. Kontrollér/udskift evt. sikringen i din elinstallation (OBS! der er ingen sikring i køleskabet!) og prøv...

læs mere

Ovnen går ud

Hvis ovnen pludselig går ud og det ikke skyldes en sikring ude i målertavlen, kan det bla. skyldes følgende: Overhedningssikringen. Termostat som har til formål at afbryde for strømmen til ovnen, hvis den bliver overophedet. Ofte bi-metalsikring som selv kobler ind...

læs mere

Slår HIF/HPFI-relæet

Når komfuret slår HFI-relæet skyldes det ofte et defekt varmelegeme. Den helt store synder er ringvarmelegemet, som er placeret rundt om varmluftblæseren bag ovnens bagvæg. Ved hjælp af ovnfunktionsvælgeren kan man ofte finde kilden til fejlen, da det eksempelvis...

læs mere

Ur virker, men ovn tænder ikke

Når komfuret er nytilsluttet eller der har været strømafbrydelse, kan det ske, at uret starter op i Automatik-indstilling. Dette vises ofte ved et blinkende symbol, som kan været et "A" eller en gryde. Dette betyder, at ovnen er sat til automatisk at starte på et...

læs mere

Komfuret kan ikke tændes

Hvis komfuret ikke kan tændes, kontrolleres først strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (også hvis komfuret er delvist uden strøm), kontrollér også stikkontakt og netledning. Kontrollér evt. også tilslutningsboksen på komfuret. Dernæst kontrolleres: -...

læs mere

Kogepladen kan ikke reguleres

Kogeplade I en masseplade (ofte på ældre komfurer) er varmetråden støbt ind. Den er ofte inddelt i tre selvstændige varmekredse. Jo højere trin der vælges, desto flere varmekredse tilkobles. Kogepladen (varmekredsene) er enten tændt eller slukket. Dermed vil pladen...

læs mere

Gasblus går ud

Hvis gasblusset kan tændes, men går ud med det samme, eller efter nogen tid, kan det skyldes en defekt termoføler. Der sidder en termoføler for hvert blus som en sikkerhed for at gassen slukker automatisk hvis blusset ikke tændes eller blusset går ud. Termoføleren er...

læs mere

Gasblus blafrer

Hvis blussene blafrer, eller flammerne er meget høje eller meget små kan det skyldes en defekt gasregulator, eller at der sidder forkerte dyser i. Der findes 3 typer dyser; Flaskegas, naturgas og bygas. Hver gasart har sit tryk og hullet i dysen er derfor afgørende...

læs mere