Vand under vaskemaskinen

Her er der mange muligheder.

– Kontrollér først om trevlesien er spændt fast (og at den ikke er stoppet).

– Kontrollér dernæst om tilgangsslange er spændt ordentligt på vandhane og maskine.

– Kontrollér dernæst om afløb eller afløbsslange er stoppet.

– Kontrollér dørbælg for revner og huller.

– Kontrollér dernæst om vandet kommer fra sæbeskuffe (det vil sige, løber ned foran og udvendigt. Hvis dette er tilfældet; gå tilbage til forsiden og vælg afsnittet om “vand ud af sæbeskuffen”) Hvis ovenstående punkter er ok, kontrolleres pumpe, slanger og samlinger inde i maskinen. Hvis problemet har stået på i længere tid, vil kalk-aflejringer eller rust ofte afsløre hvorfra vandet kommer.

Vand ud af sæbeskuffen

– Hvis der kommer MEGET vand ud af sæbeskuffen, kan dette skyldes en sæbeprop, som opstår ved længere tids overdosering af sæbe og/eller skyllemiddel. (forsøg eventuelt med, at hælde varmt vand i sæbeskuffen og lad det stå lidt så sæbeproppen opløses. Elles må du afmontere sæbeslangen og eventuelt lægge den i blød i lunkent vand)

-Hvis der kun kommer lidt vand ud, kan dette skyldes, at de små huller i brusepladen (plade over sæbeskuffen) er tilkalkede. Som med en telefonbruser kan dette få strålerne til, at stå ud i en forkert retning.

Vandet løber lige gennem vaskemaskinen

Hvis vandet løber gennem maskinen, det vil sige, at maskinen bliver ved at tage vand ind og lukke det ud samtidig, er der problemer med installationen af afløbsslangen.

Dette skyldes, at der dannes undertryk hvis enden af slangen slutter under vandniveauet i vaskemaskinen, og vandet “suges” ud af maskinen. Maskinen har en niveaukontrol, som skal sikre at maskinen får den korrekte mængde vand ind, og da dette ikke sker, bliver maskinen ved at tage vand ind.

Det anbefales, at slangen monteres ca. 80-90 cm over gulvhøjde, for eksempel ved at stikke slangen i et løst omsluttende plastrør, som sidder monteret i afløbet.

DENNE FEJL KAN OPSTÅ EFTER LÆNGERE TIDS PROBLEMFRI FUNKTION.

Eksempler på fejlinstallation af afløbsslange:

– Vandslangen ligger langs gulvet.

– Vandslangen hænger på kanten af toilettet i den bøjle som

fulgte med maskinen.

– Vandslangen slutter over vandniveauet, men er spændt fast uden om afløbsrøret (der således får funktion af forlænger, hvorfor der ligeledes dannes undertryk) – Slangen er hævet over gulvhøjde, i den anbefalede højde (80-90 cm over gulvhøjde) men vaskemaskinen står på forhøjning, sokkel, vaskestativ eller lignende, hvorved vandniveauet i maskinen er højere end enden af slangen, og der dannes undertryk.

Vaskemaskine tømmer ikke vandet ud

Hvis vaskemaskinen ikke vil tømme vand ud, kontrolleres følgende:

– Er trevlesi eller pumpehus tilstoppet.

– Kan pumpevinge dreje rundt. (drejes med fingeren, en skruetrækker eller lignende.)

– Er afløbsslange eller afløb tilstoppet.

– Er bundslangen stoppet (bundslangen er en stor harmonikaslange mellem vaskekarret og pumpen. Står der vand i maskinen, selvom du har trevlesien ude, er bundslangen tilstoppet.)

Er ovenstående i orden kan pumpen være defekt.

Vaskemaskine tager ikke vand ind

Hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind, kan det skyldes, at der allerede er vand i maskinen. Kontrollér derfor trevlesi, og prøv at starte maskinen igen.

Afprøv derefter om der kommer vand til maskinen, ved at afmontere tilgangsslange ved maskinen og stikke den i en spand. Der skal være tryk på vandet.

Kontrollér dernæst magnetventil.

Vaskemaskine står uroligt

Hvis vaskemaskinen står uroligt, kan det skyldes:

Defekte lejer (medfører en bankende lyd, eller hylende metallisk lyd, afhængig af hvor medtaget lejerne er. Defekte lejer medfører ofte mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet.

– Defekte støddæmpere. (de fleste støddæmpere er friktionsdæmpere. De fungerer via gnidningsmodstanden (friktionen) mellem rør og stempel). Slappe dæmpere bevirker, at maskinens ophæng ikke fungere, og medfører slitage på lejer med videre. Dette medfører også ofte en bankende lyd.

– En tilstoppet Trevlesi eller et fremmedlegeme i pumpehuset bevirker, at vandet ikke kommer hurtigt nok ud. De fleste maskiner har en sikring som bevirker, at de ikke centrifugerer med for meget vand i, men fra tid til anden opstår problemet med vand i maskinen under centrifugering, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok ud. Dette medfører, at maskinen står uroligt.

-En overfyldt maskine eller stor uligevægt kan medføre ubalance, som vil få maskinen til at stå uroligt. Uligevægt kan opstå ved vask af f.eks. dynebetræk, hvor tøjet klumper sig sammen. Uligevægt kan også opstå, hvis maskinen vasker for lidt tøj, for eksempel et par cowboybukser.

– Står vaskemaskinen på et glat underlag, kan den flytte sig under centrifugeringen, og måske komme ud af vater. Sæt vaskemaskinen på et skridsikkert underlag.

– Står vaskemaskinen ikke i vater, kan den flytte sig under centrifugering. – Hvis der er hældning på gulvet, kan vaskemaskinen flytte sig under centrifugering. Sæt vaskemaskinen på et skridsikkert underlag.

Sorte pletter på tøjet

Hvis det rene vasketøj kommer ud med mørke pletter, det ikke havde før, det blev lagt i maskinen skyldes det ofte et af to følgende:

– Hvis de mørke pletter er ringformede og har samme mønster som hullerne i tromlen, skyldes det ofte, at der er kommet en belægning på tromlens yderside (ofte pga. overdosering af sæbe). Når tøjet centrifugeres, vil det yderste lag blive presset gennem hullerne hvorved aflejringer påføres tøjet. – Olie-/rustpletter kan skyldes et defekt eller begyndende defekt hovedleje.

Vaskemaskine slår HFI/HPFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet under vask, er det ofte på grund af et defekt varmelegeme. Dette kan eventuelt testes ved at vaske ved koldt vand (Ikke alle maskiner kan dette), da varmelegemet så ikke kommer i brug. Hvis maskinen gennemfører programmet, har man med stor sikkerhed fundet fejlen.

Men det kan også være andre komponenter som for eksempel:

– Dørlås (elektrisk låseanordning indvendigt ved håndtaget – slår HFI-relæet fra straks efter strømmen tilsluttes, er det en god ide at kontrollere dørlåsen).

-Afløbspumpen eller motoren er andre enheder, som ofte er skyld i, at HFI-relæet slår fra.

Problemer med sæbeindtag

Hvis maskinen tager sæben fra det forkerte rum, kun tager lidt af sæben eller slet ikke tager sæben, kan det skyldes følgende:

– Manglende vandtryk. Afmonter tilgangsslangen til maskinen, stik den i en spand, og kontroller at der er tryk på vandet.

– Tilkalket bruseplade. Hvis brusepladen (vandfordeler med mange huller som en telefonbruser, der sidder over sæbeskuffen) er tilkalket, sendes strålerne i en forkert retning, og kan medføre at sæben ikke bliver brugt, eller at den bruges for tidligt i programmet. – Defekt vandomskifter. Denne funktion kan være forskellig fra maskine til maskine. Den kan være elektronisk, mekanisk eller der kan være en dyse for hvert sæberum. Hvis denne enhed er defekt, vil maskinen typisk kun tage sæben fra samme rum, men denne fejl kan også skyldes tilkalkning som beskrevet ovenfor.

Vaskemaskinen fyldes med vand, når den er tændt

Hvis vaskemaskinen bliver ved at tage vand ind, til den er helt fyldt op, skyldes det ofte:

– En tilstoppet trykslange (går normalt fra bundslange til niveaukontrollen i toppen af maskinen) Niveaukontrollen reagerer på lufttrykket i slangen som ændres, når maskinen tager vand ind, og giver timeren signal om, at afbryde for vandtilførslen, når rette vandmængde er nået. Hvis slangen er tilstoppet (af snavs og sæberester) ændres lufttrykket i slangen ikke, niveaukontrollen registrer derfor ikke vandmængden, og maskinen vil blive ved at tage vand ind.

Slangen renses ved, at den afmonteres og lægges i blød i lunken vand.

– Niveaukontrollen kan være defekt, hvorved den ikke giver signal (læs ovenstående afsnit) om, at det rette vandniveau er nået. VÆR OPMÆRKSOM PÅ at de fleste maskiner har flere vandniveauer, idet vandstanden på fin-programmer er højere end på klarvaskeprogrammer. Hvis det kun er det ene niveau der er defekt, kan det derfor hænde, at maskinen vasker fint på nogle programmer, mens den fyldes helt med vand på andre programmer. – Magnetventilen kan være defekt, og blive ved at lukke vand ind.