Slår HFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet, skyldes det ofte, at varmelegemet er defekt. Ofte kan der, hvis varmelegemet ligger frit, ses mørke områder på varmestaven. Dette kan være tegn på, at varmestaven er flækket og indtrængende vand har medført kortslutning, men det er ikke altid tilfældet.

Kontrollér også afløbspumpe og spulepumpe.

Lækage og utætheder kan bevirke, at vand ledes til elektriske komponenter. Kontrollér for utætheder i slanger, pakninger og samlinger.