Tørretumbler

Viser filter tilstoppet

Hvis tumbleren indikerer, at fnugfiltret skal renses, er det tegn på at luft cirkulationen er utilstrækkelig. Hvis fnugfiltret er rengjort, skal fejlen derfor findes et andet sted. Alt der har med luftcirkulationen at gøre, bør derfor kontrolleres, f.eks.: -...

læs mere

Vil ikke starte

Hvis maskinen ikke vil starte, bør følgende kontrolleres: Start altid med at kontrollere strømkilden (det kunne jo være en sikring i målertavlen som skulle skiftes), afprøv om muligt et andet elektrisk apparat i kontakten. Kontrollér dernæst: - Om netledningen har...

læs mere

Varmer, men tørrer ikke

Hvis maskinen varmer, men ikke tørrer kan det skyldes følgende: - Drivremmen (stor flad rem) er knækket så tromlen ikke drejer rundt. - Blæserremmen (tynd rund nylonrem) er knækket (ikke alle maskiner har denne) så blæserhjulet ikke drejer og luften dermed ikke...

læs mere

Varmer ikke

Hvis tumbleren ikke varmer, skyldes det ofte følgende: - Overophedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, andre genindkobler selv. Overophedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet. - Varmelegemet er defekt. (En glødetråd er...

læs mere

Tromlen drejer ikke rundt

Hvis tromlen ikke drejer rundt, men du kan høre motoren, bør du tjekke om drivremmen er knækket eller faldet af. Hvis drivremmen lige er skiftet, bør du tjekke at remstrammerhjulet (ikke alle tumblere har dette) presser mod den glatte side af remmen (ydersiden), mens...

læs mere

Slår fra efter kort tid

Hvis maskinen slår fra efter kortere (eller længere) tids drift, kan det skyldes, at luften ikke cirkulere tilstrækkeligt i maskinen. Herved overophedes varmelegemet og overhedningssikringen kobler ud. Denne kan ofte genindkobles, eller genindkobler selv, når maskinen...

læs mere

Skramler under drift

Hvis tumbleren skramler under drift, bør følgende kontrolleres: - Blæserhjul kan være defekt. - Blæsermotor kan være defekt. - Bagleje kan være slidt (sidder bagerst midtfor og holder tromleakslen) - Glidelejer kan være slidte.

læs mere

Ingen vand i kondensbeholder

Hvis der ikke kommer vand i kondensbeholderen, bør kondenspumpen og vandslangerne til og fra denne kontrolleres. Hvis maskinen er sat til afløb, bør dette ligeledes kontrolleres. Fejlen kan også skyldes en defekt mikroswitch, som sidder i forbindelse med pumpen,...

læs mere

Hyler under drift

Hvis tumbleren hyler, når tromlen drejer rundt, skyldes det ofte: - en slidt eller slap drivrem - et defekt remstrammerhjul (nylonhjul, som holder remmen stram) - et defekt bagleje (nylonleje eller kugleleje som holder tromleakslen. Sidder bagerst i maskinen) - et...

læs mere