Viser filter tilstoppet

Hvis tumbleren indikerer, at fnugfiltret skal renses, er det tegn på at luft cirkulationen er utilstrækkelig. Hvis fnugfiltret er rengjort, skal fejlen derfor findes et andet sted. Alt der har med luftcirkulationen at gøre, bør derfor kontrolleres, f.eks.:

– Fnugfilter for fnug eller skyllemiddelhinde (se vedligeholdelse)

– Luftkanaler for fnug (støvsug om nødvendigt)

– Blæserhjul/blæsermotor (defekt – udskift om nødvendigt)

– Blæserrem (slap eller knækket – udskift om nødvendigt)

– Aftræksslange (støvsug om nødvendigt)

Vil ikke starte

Hvis maskinen ikke vil starte, bør følgende kontrolleres:

Start altid med at kontrollere strømkilden (det kunne jo være en sikring i målertavlen som skulle skiftes), afprøv om muligt et andet elektrisk apparat i kontakten.

Kontrollér dernæst:

– Om netledningen har synlige skader

– Afbryder (tænd og sluk kontakten)

– Sikkerhedspal og microswitch (Afbryder maskinen når døren åbnes.)

Hvis maskinen har været overophedet, slår overhedningssikringen fra. På nogle maskiner kobler denne sikring selv til efter et stykke tid (når maskinen er blevet kold igen), mens andre maskiner skal genindkobles. Og på nogle maskiner er det nødvendigt at udskifte overhedningssikringen. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet.

Varmer, men tørrer ikke

Hvis maskinen varmer, men ikke tørrer kan det skyldes følgende:

– Drivremmen (stor flad rem) er knækket så tromlen ikke drejer rundt.

– Blæserremmen (tynd rund nylonrem) er knækket (ikke alle maskiner har denne) så blæserhjulet ikke drejer og luften dermed ikke cirkulere.

– Blæserhjulet/blæsermotoren er defekt.

– Luften kan ikke cirkulere pga. tilstoppede filtre eller luftkanaler (Rens filtre, adskil og støvsug tumbleren). Kondenstumblere har en varmeveksler (også kaldet krydsfelt) og luften skal kunne passere gennem sider af denne.                                                                                                                                                                   

– Kondenstumblere som står for varmt, eks. i små rum som hurtigt opvarmes, eller på gulve med gulvvarmen tændt. Årsagen er at kondenstumbleren benytter den omgivende luft til at kondensere den fugtige varme luft i tumbleren, akkurat som dug på spejlet efter morgenbadet. Hvis rumtemperaturen er for høj, cirkulerer den fugtige luft uden at blive kondenseret. (Løsningen er at sænke rumtemperaturen, evt. ved at lade døre eller vinduer stå åbne).

Varmer ikke

Hvis tumbleren ikke varmer, skyldes det ofte følgende:

– Overophedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, andre genindkobler selv. Overophedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet.

– Varmelegemet er defekt. (En glødetråd er brændt over eller lignende)

– Drifttermostaten er defekt. (Giver ikke signal til Styringen om at slå varmelegemet til)

– Styringen er defekt. (Giver ikke signal til varmelegeme om at slå til)

– Defekt varmerelæ.

– Hvis tøjet forbliver koldt, men du kan mærke at tumbleren bliver varm på side eller bagpå, kan blæserhjul, blæsermotor eller blæser rem være defekte.

Tromlen drejer ikke rundt

Hvis tromlen ikke drejer rundt, men du kan høre motoren, bør du tjekke om drivremmen er knækket eller faldet af. Hvis drivremmen lige er skiftet, bør du tjekke at remstrammerhjulet (ikke alle tumblere har dette) presser mod den glatte side af remmen (ydersiden), mens den rillede side vender ind mod tromlen, og remhjulet med rillerne for enden af motorakslen.

Hvis der ikke er motorlyd, tjekkes motor og driftkondensator (rørlignende genstand med 2-4 ledninger eller stikben) på motoren (ikke alle motorer har dette). Tørretumbler-motorer har sædvanligvis ikke motorkul.

Slår fra efter kort tid

Hvis maskinen slår fra efter kortere (eller længere) tids drift, kan det skyldes, at luften ikke cirkulere tilstrækkeligt i maskinen. Herved overophedes varmelegemet og overhedningssikringen kobler ud. Denne kan ofte genindkobles, eller genindkobler selv, når maskinen køler af. Hvis problemet bliver ved at optræde kan det skyldes følgende:

– Tilstoppet fnugfilter. Sørg altid for at alle filtre er renset.

– Belægning på fnugfilter. Ved overdosering af skyllemiddel under vask kan der komme en belægning på fnugfiltret. Denne er en usynlig hinde, der hindrer luften i at trænge igennem, og dermed nedsættes luftcirkulationen. (Læs mere under vedligeholdelse)

– Der kan også være problemer med tilfnugning af luftkanalerne inde i maskinen. Dette er en hyppig fejl, og eneste løsning er, at adskille disse og støvsuge grundigt.

– Endelig kan fejlen skyldes, en defekt drifttermostat (sidder ofte i luftkanalen), eller en “slap” overophedningsssikring (sidder ofte ved varmelegemet).

Skramler under drift

Hvis tumbleren skramler under drift, bør følgende kontrolleres:

– Blæserhjul kan være defekt.

– Blæsermotor kan være defekt.

– Bagleje kan være slidt (sidder bagerst midtfor og holder tromleakslen)

– Glidelejer kan være slidte.

Ingen vand i kondensbeholder

Hvis der ikke kommer vand i kondensbeholderen, bør kondenspumpen og vandslangerne til og fra denne kontrolleres.

Hvis maskinen er sat til afløb, bør dette ligeledes kontrolleres.

Fejlen kan også skyldes en defekt mikroswitch, som sidder i forbindelse med pumpen, eventuelt ved en flyder af kork eller flamingo.

Hyler under drift

Hvis tumbleren hyler, når tromlen drejer rundt, skyldes det ofte:

– en slidt eller slap drivrem

– et defekt remstrammerhjul (nylonhjul, som holder remmen stram)

– et defekt bagleje (nylonleje eller kugleleje som holder tromleakslen. Sidder bagerst i maskinen)

– et eller flere defekte glidelejer. Sidder i fronten af maskinen og er “klodser” som tromlens øvre forkant glider på.