Varmer ikke

Hvis tumbleren ikke varmer, skyldes det ofte følgende:

– Overophedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, andre genindkobler selv. Overophedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet.

– Varmelegemet er defekt. (En glødetråd er brændt over eller lignende)

– Drifttermostaten er defekt. (Giver ikke signal til Styringen om at slå varmelegemet til)

– Styringen er defekt. (Giver ikke signal til varmelegeme om at slå til)

– Defekt varmerelæ.

– Hvis tøjet forbliver koldt, men du kan mærke at tumbleren bliver varm på side eller bagpå, kan blæserhjul, blæsermotor eller blæser rem være defekte.