Komfur & ovn

Ovnen går ud

Hvis ovnen pludselig går ud og det ikke skyldes en sikring ude i målertavlen, kan det bla. skyldes følgende: Overhedningssikringen. Termostat som har til formål at afbryde for strømmen til ovnen, hvis den bliver overophedet. Ofte bi-metalsikring som selv kobler ind...

læs mere

Slår HIF/HPFI-relæet

Når komfuret slår HFI-relæet skyldes det ofte et defekt varmelegeme. Den helt store synder er ringvarmelegemet, som er placeret rundt om varmluftblæseren bag ovnens bagvæg. Ved hjælp af ovnfunktionsvælgeren kan man ofte finde kilden til fejlen, da det eksempelvis...

læs mere

Ur virker, men ovn tænder ikke

Når komfuret er nytilsluttet eller der har været strømafbrydelse, kan det ske, at uret starter op i Automatik-indstilling. Dette vises ofte ved et blinkende symbol, som kan været et "A" eller en gryde. Dette betyder, at ovnen er sat til automatisk at starte på et...

læs mere

Komfuret kan ikke tændes

Hvis komfuret ikke kan tændes, kontrolleres først strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (også hvis komfuret er delvist uden strøm), kontrollér også stikkontakt og netledning. Kontrollér evt. også tilslutningsboksen på komfuret. Dernæst kontrolleres: -...

læs mere

Kogepladen kan ikke reguleres

Kogeplade I en masseplade (ofte på ældre komfurer) er varmetråden støbt ind. Den er ofte inddelt i tre selvstændige varmekredse. Jo højere trin der vælges, desto flere varmekredse tilkobles. Kogepladen (varmekredsene) er enten tændt eller slukket. Dermed vil pladen...

læs mere

Gasblus går ud

Hvis gasblusset kan tændes, men går ud med det samme, eller efter nogen tid, kan det skyldes en defekt termoføler. Der sidder en termoføler for hvert blus som en sikkerhed for at gassen slukker automatisk hvis blusset ikke tændes eller blusset går ud. Termoføleren er...

læs mere

Gasblus blafrer

Hvis blussene blafrer, eller flammerne er meget høje eller meget små kan det skyldes en defekt gasregulator, eller at der sidder forkerte dyser i. Der findes 3 typer dyser; Flaskegas, naturgas og bygas. Hver gasart har sit tryk og hullet i dysen er derfor afgørende...

læs mere

Bager eller steger ujævnt

Hvis ovnen bager eller steger ujævnt kan det skyldes, at du har for meget i ovnen ad gangen. Ved varmluft kan der være flere plader i ovnen ad gangen da blæseren fordeler varmen. Vær opmærksom på, at der er forskel fra ovn til ovn, og ikke alle varmluftovne er lige...

læs mere