Ovnen går ud

Hvis ovnen pludselig går ud og det ikke skyldes en sikring ude i målertavlen, kan det bla. skyldes følgende:

  • Overhedningssikringen. Termostat som har til formål at afbryde for strømmen til ovnen, hvis den bliver overophedet. Ofte bi-metalsikring som selv kobler ind når ovnen bliver kold igen, men kan også være smeltesikring, som skal skiftes når den brænder over. Hvis ovnen ofte slår fra og selv kobler ind igen, kan det skyldes, at bi-metal sikringen er blevet “slap” og skal skiftes.
  • Køleblæseren virker ikke.
  • Ovntermostaten (den variable, som graderne indstilles på) er defekt.

Slår HIF/HPFI-relæet

Når komfuret slår HFI-relæet skyldes det ofte et defekt varmelegeme. Den helt store synder er ringvarmelegemet, som er placeret rundt om varmluftblæseren bag ovnens bagvæg.

Ved hjælp af ovnfunktionsvælgeren kan man ofte finde kilden til fejlen, da det eksempelvis normalt kun er ringvarmelegmet

som er i brug ved varmluft, mens kun overvarmelegemet er i brug ved grillning. (Grill- og overvarmelegemet er ofte en enhed).

Af øvrige muligheder, kan især nævnes varmluftmotor, kogeplader, køleblæser samt kondensvand i elektriske komponenter.

Ur virker, men ovn tænder ikke

Når komfuret er nytilsluttet eller der har været strømafbrydelse, kan det ske, at uret starter op i Automatik-indstilling.

Dette vises ofte ved et blinkende symbol, som kan været et “A” eller en gryde. Dette betyder, at ovnen er sat til automatisk at starte på et senere tidspunkt, eller at automatik-uret ikke er indstillet korrekt. Under Automatik-indstilling virker ovnen ikke, ofte heller ikke lyset i ovnrummet. Dette kan som regel afhjælpes med tryk på en af urets indstillingsknapper (læs evt. brugsanvisningen).

Komfuret kan ikke tændes

Hvis komfuret ikke kan tændes, kontrolleres først strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (også hvis komfuret er delvist uden strøm), kontrollér også stikkontakt og netledning. Kontrollér evt. også tilslutningsboksen på komfuret.

Dernæst kontrolleres:

– Overhedningssikring

– Ovnomskifter (eller variable ovntermostat hvis komfuret kun har traditionel ovn)

Kogepladen kan ikke reguleres

Kogeplade

I en masseplade (ofte på ældre komfurer) er varmetråden støbt ind. Den er ofte inddelt i tre selvstændige varmekredse. Jo højere trin der vælges, desto flere varmekredse tilkobles. Kogepladen (varmekredsene) er enten tændt eller slukket. Dermed vil pladen blive varmere jo længere tid den er tændt, også selvom den står på et lavt varmetrin.

Hvis en kogeplade (ofte termostatpladen) ikke kan reguleres, kan det skyldes en defekt termostatregulering. Er der mere end en termostatregulering kan du forsøge at bytte om på to regulatorer, og se om det løser problemet.

Hvis den ikke kan tændes eller ikke varmer nok, kan det både skyldes regulatoren eller kogepladen. Ofte er regulatorerne på komfuret ens og du kan prøve at bytte om på to regulatorer og se om det løser problemet.

Kogezone

I kogezonen ligger tråden frit, det var oprindeligt en spiraltråd eller halogen-rør, men er nu oftest et zig-zag formet varmebånd, som ligger fordelt over det meste af pladen. Det er den, som bliver rød når pladen er tændt. Kogezoner kan have en eller to kredse (i sjældne tilfælde tre) men i modsætning til massepladen benyttes der kun to hvis man ønsker at udvide varmefeltet (dobbeltzone) Varmen styres ved hjælp af en effektregulator og en termostat, som er monteret på pladen således at den tænder og slukker i et interval, som er bestemt af det effekttrin man har valgt. Temperaturen er dermed mere konstant og opvarmningen er hurtigere end en masseplade, da kogezonen næsten omgående er varm.

Hvis kogezonen (på glaskeramiske komfurer) ikke kan reguleres men bliver ved at varme, skyldes det ofte en defekt energi-regulator. Ofte er energiregulatorerne ens, og du kan forsøge at bytte om på to regulatorer og se om det løser problemet.

Gasblus går ud

Hvis gasblusset kan tændes, men går ud med det samme, eller efter nogen tid, kan det skyldes en defekt termoføler. Der sidder en termoføler for hvert blus som en sikkerhed for at gassen slukker automatisk hvis blusset ikke tændes eller blusset går ud. Termoføleren er ofte rund og 2-3 cm lang. Den er forsynet med et kapillarrør, som er forbundet til kontrolenheden eller gashanen.

 OBS! Vi skal for en god skyld gøre opmærksom på at udskiftning af dyser og andre gasrelaterede dele altid bør udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Gasblus blafrer

Hvis blussene blafrer, eller flammerne er meget høje eller meget små kan det skyldes en defekt gasregulator, eller at der sidder forkerte dyser i. Der findes 3 typer dyser; Flaskegas, naturgas og bygas. Hver gasart har sit tryk og hullet i dysen er derfor afgørende for hvilken mængde gas der når frem til blusset.

OBS! Vi skal for en god skyld gøre opmærksom på, at udskiftning af dyser og andre gasrelaterede dele altid bør udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Bager eller steger ujævnt

Hvis ovnen bager eller steger ujævnt kan det skyldes, at du har for meget i ovnen ad gangen. Ved varmluft kan der være flere plader i ovnen ad gangen da blæseren fordeler varmen. Vær opmærksom på, at der er forskel fra ovn til ovn, og ikke alle varmluftovne er lige gode. Prøv dig frem til du finder et acceptabelt niveau.

Det ujævne resultat kan også skyldes defekte hængsler til ovnlågen eller en tætningsliste til ovnlågen som ikke slutter tæt. I begge tilfælde vil resultatet være at fødevarerne er for lidt tilberedt forrest i ovnrummet, mens de er tilpas eller måske brankede bagerst i ovnrummet.