Tørretumbler

Aftræksslange

Aftræksslangen bør renses for fnug og fnuller med jævne mellemrum. En aftræksslange bør være så kort som muligt, da den fugtige luft kan kondensere undervejs og blive til vand. Slangen bør have så få bøjninger som muligt, da hver af bøjning har samme kondenseffekt som en meter slange. Hvis aftræksslangen er lavet at flexslange (plastbetrukket metalspiral) bør denne vær helt udstrakt for mindst mulig luftmodstand.

Fnugfilter

Bør renses efter hver tørring. Filtret bevirker at fnug og fnuller ikke kommer ind i tumblerens tørrigskanaler. Et stoppet filter forringer tumblerens tørreevne. Der er set eksempler på at rester fra skyllemiddel har stoppet fnugfiltret. Dette bevirker at luften ikke kan passere hurtigt nok, hvorved maskinens overhedningssikring slår fra.

I dette tilfælde kan filtret lægges i blød i varmt vand fra hanen og siden skylles igennem med en telefonbruser. Gentag evt. behandlingen.

Blæsesystemet

Dette kan med fordel støvsuges fra tid til anden. Ikke alle fnugfiltre er lige gode. Således kan blæsesystemet stoppe til lidt efter lidt, med det resultat at overhedningssikringen slår fra.

For at komme til blæsesystemet/luftkanalerne er man nødt til at skille maskinen ad. DETTE BØR KUN UDFØRES AF FOLK MED TEKNISK ERFARING. HUSK AT AFBRYDE FOR STRØMMEN IMENS.