Vandet løber lige gennem opvaskemaskinen

Hvis vandet løber lige gennem maskinen, er der problemer med afløb eller afløbsslange. Kontrollér derfor:

– at afløbsslange slutter over vandniveauet i opvaskemaskinen (ellers dannes der undertryk og vandet suges ud af maskinen. Da de fleste opvaskemaskiner er udstyret med en niveauregulator, som giver besked til timeren om at fylde vand på, til et vist niveau er nået, vil vandet løbe lige gennem maskinen uden ophør.)

– at håndvask eller afløbsrør ikke er tilstoppede, da ovenfor beskrevne situation da kan opstå.

Tømmer ikke vandet ud

Hvis maskinen ikke vil tømme vand ud, bør du kontrollere følgende:

– tilstoppet afløbsslange

– tilstoppet afløb

– tilstoppet bundfilter

– fremmedlegemer i pumpen (for eksempel tandstikker)

Kontroller i øvrigt om afløbspumpen kører som den skal.

Tager ikke vand ind

Hvis maskinen ikke vil tage vand ind, kan det blandt andet skyldes følgende problemer:

– Vandtryk mangler eller er meget lavt. Kontrollér dette ved tilslutningsstedet (vandhanen).

– Sandfilter er stoppet. Afmonter tilgangsslange og kontrollér filtret. (Ved fast aquastop sidder dette ved hanen, ellers sidder dette normalt hvor slangen skrues på maskinen)

– Aquastop er aktiveret. Hvis maskinen er “født med” aquastopslange, kan der være en elektronisk sikring, som lukker for vandet, hvis der siver vand ud i en sikkerhedsbakke under maskinen. Tip eventuelt maskinen bag over, så vandet kan løbe væk. Maskinen vil da virke igen, men er der en lækage inde i maskinen, vil det kun fungere til sikkerhedsbakken igen er fyldt.

Hvis aquastoppet er monteret efterfølgende, er der ofte tale om et triptællersystem, som slå fra når et vist antal liter har passeret gennem slangen i een fyldning. Denne kan genaktiveres – se i vejledningen hvordan. (for Waterblock gælder det at denne afmonteres og den røde sikkerhedstap trykkes ind.) Der kan være tale om en periodisk fejl ved produktet, men vær opmærksom på hvor meget vand maskinen fylder på og om det eventuelt løber lige gennem maskinen i perioder. I så fald gå til punktet “Vandet løber lige gennem maskinen” nedenfor.

– Magnetventilen er defekt.

– Sidekammer (stort fladt vandkammer hvor indløbsvand blandes med saltvand) kan være tilstoppet. Dette renses omhyggeligt.

– Der kan stå vand i bunden, som ikke er pumpet ud. Kontrollér afløbsslanger og afløbspumpe.

– Hvis maskinen ikke tager vand ind, men godt kan påbegynde opvarmningen kontrolleres niveaukontrol og niveaukontrolslange.

Tager ikke al sæben

Hvis maskinen ikke tager al sæben kan det skyldes følgende:

– Overdosering. Nye eller nyere maskinener (op til 10 år ca. bruger ikke meget vand, hvorfor mængden af sæbe skal tilpasses det lave vandforbrug. Ved brug af tabs eller hvis hele sæberummet fyldes op kan rester af sæbe forekomme. En halvt opløst tablet i sæbe skålen kan betyde at sæbeklappen ikke åbner nok i forhold til tablettens størrelse hvorved det kun er vandet som spuler gennem sprækken (På de fleste maskiner springer sæbeklappen først helt op når lågen åbnes efter endt vask!!!) der opløser tabletten.

(Læs mere under vedligeholdelse)

– Maskinen varmer ikke tilstrækkeligt eller slet ikke. Kontrollér at vandet bliver varmt, og hvis ikke, kontrollér da varmelegemer, termostater og eventuelt varmerelæ.

Spuler ikke vandet rundt

Hvis vandet ikke spules rundt i maskinen, undersøges følgende:

– spulepumpe og spulehjul (som sidder på pumpen)

– spulearme inde i maskinen renses for madrester.

– nogle maskiner har en omskifter, så der skiftevis spules med øverste og nederste spulearm (vandbesparende foranstaltning, da der kræves mere vand hvis begge arme skal spule samtidig). Denne omskifter kan være defekt, så maskinen “står fast” i den ene afdeling.

– Bundsi kan være tilstoppet.

– Spulerør kan være flækket (stort plastrør som leder vandet fra spulepumpe til spulearmen under øverste kurv.

– Diverse pakninger mellem spulearme og rør kan være utætte og derved mindskes vandtrykket.

Slår HFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet, skyldes det ofte, at varmelegemet er defekt. Ofte kan der, hvis varmelegemet ligger frit, ses mørke områder på varmestaven. Dette kan være tegn på, at varmestaven er flækket og indtrængende vand har medført kortslutning, men det er ikke altid tilfældet.

Kontrollér også afløbspumpe og spulepumpe.

Lækage og utætheder kan bevirke, at vand ledes til elektriske komponenter. Kontrollér for utætheder i slanger, pakninger og samlinger.

Opvaskemaskinen fyldes med vand

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind selvom den er slukket er magnetventilen defekt. Denne udskiftes.

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind, men kun når den er startet kan dette skyldes at niveauregulatoren eller niveauregulator-slangen er tilstoppede eller defekte. Slangen kan lægges i blød i lunkent vand til snavset er opløst og kan skylles ud.

Kan ikke tændes

Hvis opvaskemaskinen ikke kan tændes, skal man først kontrollere strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (der er ikke sikring i maskinen), stikkontakt og netledning.

Dernæst undersøges:

– afbryder (tænd og sluk – sidder i panelet bag knappen)

– microswitch som afbryder når låge åbnes (sidder i panelet ved dørlåsen).

– timer eller styring

Flyverust på bestik

Hvis der kommer flyverust på servicet skyldes det ofte en af følgende:

Brud på plastbetrækket på kurvene. Kurvene begynder næsten at ruste med det samme, på grund af salten i vandet. Udskift kurve eller benyt Kurve-fix til at reparere skaderne med.

Ting af jern i maskinen, for eksempel klingen på en ostehøvl. Den høje koncentration af salt i vandet, får næsten øjeblikkeligt jern til at ruste.

Meget salt i maskinen, enten fra den snavsede service eller som resultat af spild ved påfyldning (vær forsigtig hermed, da koncentrationer af salt kan ætse gennem den rustfrie bund – sker dette er eneste redning, en rustfri skrue og varmebestandig silikone).

Vær opmærksom på, at der er forskel på typen af rustfrit stål. Noget rustfrit stål er faktisk “mindre rustfrit” end andet og dermed mere følsomt over for store koncentrationer af salt.

Er skaden allerede sket, så der er rust på servicet?

Så løses det nemt ved at kramme et stykke sølvpapir let sammen – det skal ikke presses helt sammen, men bare løst krammes – og lægge sølvpapirskuglen ned i bestikkurven, og vaske den med i næste opvask. Flyverusten vil sætte sig på sølvpapiret i stedet for dit service.

Belægninger på servicet

Hvide belægninger på servicet, på det indvendige kabinet og varmelegemer skyldes ofte:

Overdosering af sæbe (ex. vasketabs) Læs mere under vedligeholdelse.

Mangel på salt. kontrollér saltmængde og saltindstillingen. (Læs mere under vedligeholdelse.)

Defekt saltanlæg. (Inden opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der hældes vand i saltbeholderen, medmindre brugsanvisningen fortæller noget andet) Kontrollér eventuelt om saltventil er blokkeret af sammenklumpet salt.

Defekt eller tilstoppet indløbskammer (et stort fladt kammer i den ene side, hvor indløbsvandet og det saltholdige vand blandes). Dette kammer renses om nødvendigt.

FEDTEDE belægninger skyldes ofte at afspændingsdoseringen er indstillet for højt. (Læs mere under vedligeholdelse.)