Opvaskemaskine

Vandet løber lige gennem opvaskemaskinen

Hvis vandet løber lige gennem maskinen, er der problemer med afløb eller afløbsslange. Kontrollér derfor: - at afløbsslange slutter over vandniveauet i opvaskemaskinen (ellers dannes der undertryk og vandet suges ud af maskinen. Da de fleste opvaskemaskiner er...

læs mere

Tømmer ikke vandet ud

Hvis maskinen ikke vil tømme vand ud, bør du kontrollere følgende: - tilstoppet afløbsslange - tilstoppet afløb - tilstoppet bundfilter - fremmedlegemer i pumpen (for eksempel tandstikker) Kontroller i øvrigt om afløbspumpen kører som den skal.

læs mere

Tager ikke vand ind

Hvis maskinen ikke vil tage vand ind, kan det blandt andet skyldes følgende problemer: - Vandtryk mangler eller er meget lavt. Kontrollér dette ved tilslutningsstedet (vandhanen). - Sandfilter er stoppet. Afmonter tilgangsslange og kontrollér filtret. (Ved fast...

læs mere

Tager ikke al sæben

Hvis maskinen ikke tager al sæben kan det skyldes følgende: - Overdosering. Nye eller nyere maskinener (op til 10 år ca. bruger ikke meget vand, hvorfor mængden af sæbe skal tilpasses det lave vandforbrug. Ved brug af tabs eller hvis hele sæberummet fyldes op kan...

læs mere

Spuler ikke vandet rundt

Hvis vandet ikke spules rundt i maskinen, undersøges følgende: - spulepumpe og spulehjul (som sidder på pumpen) - spulearme inde i maskinen renses for madrester. - nogle maskiner har en omskifter, så der skiftevis spules med øverste og nederste spulearm...

læs mere

Slår HFI-relæet

Hvis maskinen slår HFI-relæet, skyldes det ofte, at varmelegemet er defekt. Ofte kan der, hvis varmelegemet ligger frit, ses mørke områder på varmestaven. Dette kan være tegn på, at varmestaven er flækket og indtrængende vand har medført kortslutning, men det er ikke...

læs mere

Opvaskemaskinen fyldes med vand

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind selvom den er slukket er magnetventilen defekt. Denne udskiftes. Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind, men kun når den er startet kan dette skyldes at niveauregulatoren eller niveauregulator-slangen er tilstoppede eller...

læs mere

Kan ikke tændes

Hvis opvaskemaskinen ikke kan tændes, skal man først kontrollere strømkilden. Kontrollér sikringer ved målertavle (der er ikke sikring i maskinen), stikkontakt og netledning. Dernæst undersøges: - afbryder (tænd og sluk - sidder i panelet bag knappen) - microswitch...

læs mere

Flyverust på bestik

Hvis der kommer flyverust på servicet skyldes det ofte en af følgende: Brud på plastbetrækket på kurvene. Kurvene begynder næsten at ruste med det samme, på grund af salten i vandet. Udskift kurve eller benyt Kurve-fix til at reparere skaderne med. Ting af jern i...

læs mere

Belægninger på servicet

Hvide belægninger på servicet, på det indvendige kabinet og varmelegemer skyldes ofte: Overdosering af sæbe (ex. vasketabs) Læs mere under vedligeholdelse. Mangel på salt. kontrollér saltmængde og saltindstillingen. (Læs mere under vedligeholdelse.) Defekt saltanlæg....

læs mere