Tømmer ikke vandet ud

Hvis maskinen ikke vil tømme vand ud, bør du kontrollere følgende:

– tilstoppet afløbsslange

– tilstoppet afløb

– tilstoppet bundfilter

– fremmedlegemer i pumpen (for eksempel tandstikker)

Kontroller i øvrigt om afløbspumpen kører som den skal.