Tætningsliste

Udskiftning af tætningsliste

Der findes 2 typer tætningslister

Silikoneliste (gummi)

Dette er den mest anvendte. Den liste skal ofte strækkes meget ved monteringen, da den udvider sig ved opvarmning, og det derfor er nødvendigt, at den er lidt elastisk, så den stadig holder tæt mellem lågen og kabinettet, når ovnen er varm.

Fiberliste (stof)

Denne liste blev især anvendt på komfurer/ovne af ældre dato, eller på nyere typer med pyrolytisk selvrens (hvor temperaturen i ovnen nærmer sig 500 grader).

Begge lister er oftest monteret på kabinettet med en hægte i hvert hjørne (flere hægter kan forekomme).

Køb ny tætningsliste: Klik her

Undervarmelegeme i ovn

Udskiftning af undervarmelegeme

Dette varmelegeme sidder på undersiden af ovnbunden, således at væske og madrester ikke kan komme direkte i kontakt med det.

Undervarmelegemet er monteret under ovnbunden og afmonteres fra bagsiden. For at skifte varmelegemet skal komfurets bagplade derfor fjernes.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb nyt undervarmelegeme: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Ringvarmelegeme

Udskiftning af ringvarmelegeme

Ringformet varmelegeme. Dette benyttes under stegning/bagning med varmluft, og sidder på bagvæg bag beskyttelsesskærm, ofte i form af en selvrensende plade. Denne plade skal afmonteres før udskiftningen kan finde sted.

Ringvarmelegemet er monteret med en metal-flange, hvorfra en eller to skruer går gennem bagvæggen inde i ovnen, her er de spændt fast med møtrikker. For at skifte varmelegemerne, skal komfurets bagplade og beskyttelsesskærmen inde i ovnen derfor fjernes.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST, DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb nyt ringvarmelegeme: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Ovntermostat

Udskiftning af ovntermostat

Ovntermostaten sidder ofte på bagsiden af kontrolpanelet, hvorpå den er monteret med to skruer.

Først afmonteres toppladen, dernæst trækkes knappen af, og de to skruer løsnes. Skift ledningerne ved at flytte en ledning ad gangen (tag evt. billeder inden reparationen påbegyndes).

Vær opmærksom på, at ovntermostaten har en føler, som er monteret i ovnrummet, og følerrøret må ikke bukkes eller knækkes, da røret er under tryk, og derved mister virkningen.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny ovntermostat: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Ovnomskifter

Udskiftning af ovnomskifter

Omskiftere og regulatorer sidder ofte monteret på bagsiden af kontrolpanelet hvorpå de er skruet fast med to skruer.

Først afmonteres toppladen. Dernæst trækkes knappen af og de to skruer løsnes. Skift ledningerne ved at flytte en ledning ad gangen. (Tag evt. billeder inden reparationen påbegyndes).

Vær opmærksom på, at hvis der er tale om en kombineret ovnomskifter og termostat med føler, som er monteret i ovnrummet, så må følerrøret ikke bukkes eller knækkes, da røret er under tryk, og derved mister virkningen.

Køb ny ovnomskifter: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Overophedningssikring på ovn

Udskiftning af overophedningssikring

Overophedssikringen er en termostat, som har til formål, at afbryde for strømmen til ovnen, hvis denne bliver overophedet. Termostaten er ofte af bi-metal, som selv kobler ind, når ovnen bliver kold igen, men kan også være en smeltesikring, som skal skiftes, når denne brænder over.

Den er ofte placeret bagpå eller i toppen af ovnen, og det er derfor nødvendigt, at afmontere bagplade og/eller toppladen på komfuret. I enkelte tilfælde er termostaten nittet på, og der skal nitterne bores ud først. Termostaten monteres med nye nitter eller selvskærende rustfri skruer (fra et byggemarked).

Køb ny overophedssikring: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Omskifter for kogeplade

Udskiftning af omskifter til kogeplade

Omskiftere og regulatorer sidder ofte monteret på bagsiden af kontrolpanelet hvorpå de er skruet fast med to skruer.

Først afmonteres toppladen. Dernæst trækkes knappen af og de to skruer løsnes. Skift ledningerne ved at flytte en ledning ad gangen. (Tag evt. billeder inden reparationen påbegyndes).

Køb ny omskifter til kogeplade: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Kogezone og kogeplade

Udskiftning af kogezone

Kogezoner sidder i bøjler på undersiden af den keramiske glasplade, hvorfor denne skal afmonteres. HUSK at afmærke ledningerne, inden du udskifter den defekte kogezone (tag evt. billeder inden reparationen påbegyndes). Det kan være vanskeligt at ramme den nøjagtige placering af den nye kogezone, i forhold til afmærkningen på glaspladen, så man kan med fordel sætte nogle mærker (brug eventuelt en blyant eller klæbemærkater) og afmærke placeringen af den gamle kogezone inden du flytter den (hvis den nye kogezone er 100% identisk med den gamle skal du notere de tal som står stemplet i metallet på bagsiden af kogezonen ud for den fjederbøjle som holder kogezone op mod glaspladen. Disse bruges til at afgøre placeringen af kogezonen, men selv originale kogezoner kan være ændret så det ikke passer).

Køb ny kogezone: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Udskiftning af kogeplade.

Kogeplader er monteret ovenfra, men spændes fast nedefra. Derfor skal toppladen løsnes. Her sidder kogepladerne på to bøjler. HUSK at afmærke ledningerne, inden du udskifter den defekte kogeplade (tag evt. billeder inden reparationen påbegyndes).

Køb ny kogeplade: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Hængsel på ovnlåge

Udskiftning af hængsler til ovnlåge

Hængslerne sidder som regel i lågen. Lågen afmonteres ved at åbne i 90 grader og trækker hængsellåsen ud. Lågen kan dernæst trækkes af. Fjederen er monteret mellem glassene og lågen skal derfor skilles ad. Dette gøres evt. ved at afmontere håndtaget, eller løsne skruerne i bunden, men er forskelligt fra produkt til produkt. Når det er sket, kan glassene trækkes fra hinanden og hængslet kan skrues af. Vær forsigtig – da de kraftige fjedre kan slå tilbage og knuse glasset. Man bør overveje at udskifte begge hængsler samtidig.

Køb nyt hængsel: Klik her

Grillelement og overvarmelegeme i ovn

Udskiftning af ovnens grillelement

Der findes 3 typer overvarmelegemer:

Kombineret overvarmelegeme og grill-element.

Dette er det mest almindelige overvarmelegeme. Det sidder monteret frit i toppen af komfureret og kendetegnes ved at det – eller dele af det – bliver rødglødende ved grill-stegning.

Overvarmelegeme uden grill-element.

Dette kan være et selvstændigt varmelegeme. Sidder ofte i forbindelse med grill-elementet.

Grill-element.

Dette kan være et selvstændigt varmelegeme. Sidder ofte i forbindelse med overvarmelegemet.

Fælles for alle varmelegemer er, at de sidder monteret med en metal-flange, hvorfra en eller to skruer går gennem bagvæggen inde i ovnen, hvor de er spændt fast med møtrikker. For at skifte varmelegemerne skal komfurets bagplade derfor fjernes.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST, DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb nyt grillelement: Klik her

Relaterede varer: Spadesko