Fejlkoder til Whirlpool

Fejlkoder til Whirlpool Vaskemaskine:

FH  =  Ingen vand

FA  =  Aquastop fejl

FP  =  Udtømningsfejl

F4  =  Temperatur fejl (ingen temperaturstigning)

F5  =  NTC fejl

F6  =  Tachometer fejl (ingen motorbevægelse registreret)

F7  =  Triac kortslutning (motorfejl)

F8  =  Temperaturfejl

F9  =  Niveaufejl

F10 =  Defekt temperatur sensor

F11 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

F12 =  Temperaturfejl (ovehedningssikring)

F13 =  Vandfordelerfejl

F14 =  Eeprom-fejl (programfejl)

F21 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

F31 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

Fejlkoder til Whirlpool Opvaskemaskine (fx ADP995WHM):

F0 =  Sensor-fejl

F1 =  NTC-fejl

F2 =  lækage-fejl

F3 =  Fejl på opvarmningssystem

F4 =  Udtømningsfejl

F5 =  Spulearme blokeret

F6 =  Intet vand (Chek tappested/vandhane)

F7 =  Flowmeter-fejl (Flowmeter chekker hvor meget vand der komme i maskinen)

F8 =  Niveaufejl

F9 =  Påfyldningsfejl (Lukker for meget vand ind)