Køleskab

Omgivelserne

“man skaber ikke kulde – man fjerner varmen.”

Indbyggede skabe skal minimum have 6 cm udluftning i toppen. Jo mere desto bedre. Har skabet ikke det kan det have svært ved at komme af med varmen. Samme problem opstår hvis et skab står i varme omgivelser. Resultatet er at temperaturen inde i skabet vil stige. Det eneste der kan afhjælpe problemet, er at ventilere på bedste vis, hvilket kan være vanskeligt/umuligt under en hedebølge. (Hjælp da skabet ved at lægge fryseelementer ind)

Temperatur

Temperaturen er ikke ens i hele skabet. Kulde falder nedad, så det varmeste sted er i toppen, mens det koldeste sted er på glashylden over grøntsags-skufferne. Glaspladen her virker som kuldebremse – temperaturen i skufferne ligger normalt på 8-10 grader. INDSTILLING: Stil et køleskabs-termometer i et glas vand midt i køleskabet og lad det stå natten over. Temperaturen skal da være 5 grader. Grunden til at termometeret skal stå i et glas vand er at det er varernes temperatur og ikke luftens, som man skal indstille skabets køle-effekt efter. Luftens temperatur er som regel nogle grader højere end varernes.

Vær opmærksom på at de “billige” termometre ikke giver en 100% nøjagtig visning. Brug evt. mælk til alternativ måling. Hvis mælken bliver hurtig sur, er temperaturen ikke lav nok. (Mælken skal naturligvis stå i den dertil indrettede hylde i døren.)

Afrimning

Langt de fleste skabe er selvafrimende. Rim kan dog forekomme ved indkøb i større mængder, ved for lang betjeningstid (åben dør), samt i perioder med høje temperaturer. Rimen forsvinder normalt af sig selv efter en periode. (Hvis ikke så se under fejlsøgning).

Emballering og opbevaring

Fødevarer med kort holdbarhed, som kød & mælkeprodukter bør opbevares fra midten og nedefter i skabet, da temperaturen her er lavest. I toppen (og i grøntsags-skufferne) kan man med fordel opbevare frugt & grønt, konserves, vin samt øl og vand.

Alle fødevarer bør emballeres forsvarligt af hensyn til bakteriedannelse.

Nogle fødevarer f.eks. Citrusfrugter og tomater, afgiver syre og bør derfor være emballeret ekstra omhyggeligt. Syren er ikke farlig, men angriber termostatføleren, som tæres og bliver utæt.