Termostat i køleskab

Udskiftning af termostat i køleskab

Termostaten sidder normalt i forbindelse med termostatknappen (der sidder direkte monteret på termostaten.) Dette kan være inde i skabet eller i kontrolpanelet.

Termostatknappen trækkes af og møtrikken om termostat-akslen løsnes. (Det kan være nødvendigt, også at fjerne termostathuset eller kontrolpanelet/toppladen)

Hvis termostatens følerrør er monteret på metalpladen på bagvæggen, eller stikkes ind i et hul i skabet, markeres med en sprit-tusch på følerrøret hvor det “går ind” i skabet.

Årsagen er, at termostatens følerrør kun føler med de sidste 10-15 cm, så det er vigtigt, at den nye termostats følerrør monteres samme sted. Sker det ikke, kan temperaturen afvige fra det normale.

VÆR FORSIGTIG med røret, det er fyldt med en gasart, og virker ikke, hvis det punkteres, eller der kommer skarpe knæk eller bøjninger.

Termostaten er i virkeligheden blot en afbryder, som kan tænde og slukke. Det vil sige, at den enten tillader strømmen at passere igennem til kompressoren (motoren) eller afbryder den. Ofte er der et strømudtag til lampen i skabet fra termostaten.

Der er normalt 3 strøm-klemmer på termostaten (markeret med tallene 1 – 2 – 3 eller 3 – 4 – 6). Tallene kan have forskellig betydning fra producent til producent. Fælles for disse er dog, at den ene klemme er til strøm fra net-stikket (230V), den anden er til kompressoren, mens den tredje er til lyset. (Er der kun 2 tal, hvoraf det ene er et dobbelt stik, ex. 3 – 4 – 4, er dobbeltstikket til strøm fra net-stikket (230V) og til lampen).

Forbindes ledningerne forkert, vil der ske følgende:

– Lyset tænder når kompressoren kører og slukker når den stopper.

– Kompressoren kører konstant.

Der kan normalt ikke ske kortslutninger ved forkert montering, men vær påpasselig alligevel.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny termostat: Klik her

Startrelæ i køleskab

Udskiftning af startrelæ

Startrelæet sidder i forbindelse med kompressoren (motoren på bagsiden af skabet). Enten sidder den monteret direkte på kompressoren eller på en holder ved siden af. Et af de mere almindelige er et Danfoss start-relæ, som er en rektangulær enhed med en bue på midten. Det sker, at denne kortslutter, f.eks. pga. fugt og brænder igennem med en med krads lugt. Enheden skiftes ved at afmontere stikkene (Husk at afmærke ledningerne, tag evt. et billede) og trække enheden af kompressoren, hvor den er monteret med 3 ben. Det nye startrelæ monteres og ledningerne sættes på.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb nyt startrelæ: Klik her

Pære i køleskab

Udskiftning af pære

Pæren er ofte monteret inde i skabet, og som regel placeret i samme hus som termostaten. Dækslet foran pæren trækkes af, pæren skrues ud og erstattes med en ny pære. Bemærk at dækslet kan være monteret med en eller flere skruer. Vær opmærksom på pærens watt effekt. Det mest almindelige er 15W, men det hænder, at watt effekten er lavere. Hvis der monteres en pære med for høj watt-effekt, kan lampedækslet deformeres pga. varmen.

Køb ny pære: Klik her