Vand i køleskabet

I køleskabet sidder der en fordamperplade; den kan være indbygget, men er ofte synlig og sidder på bagvæggen bag hylderne.

I denne dannes kulden, hvilket bevirker, at der dannes rim eller is. Under en periode hvor skabet afrimer (de fleste skabe er selvafrimende), tør isen til vand som glider ned af fordamperen og bagvæggen til tø-renden lige over den nederste glasplade (den over grøntskufferne). Midt i den er der et hul, hvorfra en slange leder vandet ned i en plastikbakke (fordamperskål) på kompressoren som er varm, og vandet fordamper derved.

Hvis en hylde ligger forkert, eller fødevarer berører bagvæggen vil noget af vandet ledes ind på hylden når skabet afrimer.

Det sker også at hullet i tø-renden stoppes til, eksempelvis på grund af madrester. Da kan vandet ikke løbe væk, og vil derfor løbe ud i skabet i stedet. (brug en gardinspiral eller andet, som er smidigt uden at det er spidst eller skarpt – så du undgår at prikke hul på et kølerør – og rens hullet, så vandet atter kan løbe igennem.

I varme perioder (hedebølge) kan det ske at der dannes så meget rim at skålen på kompressoren bliver fyldt med vand hurtigere end det fordamper, og til sidst løber ud over kanten. Vandet vil således komme ud under skabet.

Larmer

Bankelyde når kompressor starter eller stopper:

Skylde svingninger (resonans) fra kompressoren. Almindeligt forekommende, men kan forstærkes hvis skabet ikke er i balance.

Brummer:

Når kompressoren kører, vil der kunne høres en lettere mekanisk brummen. Denne kan forstærkes hvis skabet står

på en måde så lyden kan forplante sig til omgivelserne, ex. et køkken-element. Lyden kan dog også forplante sig til varer inde i skabet.

Endelig kan det skyldes at kondensatoren (de sorte ribber bag på skabet) er løs. Undersøg evt. om lyden ændrer sig eller forsvinder hvis du flytter på skabet eller fødevarerne inden i.

Knager:

Skyldes ofte at kølesystemet skal rettes og dette bør udføres af en tekniker.

Rislelyde:

Kan bl.a. skyldes væskemangel og kræver indgreb fra køleteknikker.

Iser til

Hvis skabet iser til på bagvæggen, kan det skyldes flere forhold. I meget varme perioder kan der undertiden forekomme isdannelser, men disse går ofte væk af sig selv når temperaturen falder. Er der varer som ligger helt op ad bagvæggen kan der dannes is omkring disse.

Tætningsliste og dør:

Hvis skabet iser voldsomt til, undersøges tætningslisten (brug et A4-papir og sæt det mellem dørlisten og skabet. Kan papiret trækkes ud slutter listen ikke til. Gentag dette hele vejen rundt.) Hvis listen ikke slutter tæt, kan det skyldes at døren sidder skævt på hængslerne, at skabet ikke står i vater eller at listen er defekt. Ofte ses det efter dørvending hvor hængslerne skiftes fra den ene side til den anden, at listen er trykket i den “gamle” hængselside. Dette kan nogle gange afhjælpes ved at opvarme listen med en hårtørrer eller varmepistol og herefter lade døren være lukket i 6-8 timer, så listen kan “forme” sig efter justeringen. Hvis døren ikke lukker ordentligt, undersøges hængsler, samt at dørhylder og fødevarer ikke rammer mod døren.

Termostat:

Hvis termostaten er defekt, vil skabet måske påbegynde selvafrimningsfasen. Såfremt døren slutter tæt og skabet ikke har problemer med at køle ned til de 5 grader, kan tilisningen sandsynligvis afhjælpes ved at skifte termostaten.

Lyset slukker ikke:                               

Hvis lyset ikke afbryder, f.eks. på grund af en defekt lysafbryder eller en fejltilsluttet termostat, vil varmen fra pæren få kompressoren til at køre mere end normalt (Mærk på lampeglasset om det er varmt).

Defekt kølesystem/kompressor:

Hvis kølesystemet er defekt på grund af tilstopning eller utæthed, eller at kompressoren mister sin ydeevne, kan det medføre at skabet kører konstant og dermed ikke afrimer. Der kan i dette tilfælde godt blive koldere end 5 grader inde i skabet, men hvis kompressoren kører uafbrudt, bør der blive frostgrader i de fleste skabe. Gør det ikke det, skyldes det sandsynligvis at kølesystemet er tilstoppet/utæt eller at kompressoren er defekt. Dette kræver specialværktøj og indgreb af en køletekniker, og kan ofte ikke svare sig prismæssigt i forhold til et nyt skab.

Køleskabet giver ingen kulde

Kompressoren kører ikke OG der er IKKE lys i skabet:

Kontrollér at net-ledningen er intakt, at stikket sidder i stikkontakten, og at der er tændt for strømmen. Kontrollér/udskift evt. sikringen i din elinstallation (OBS! der er ingen sikring i køleskabet!) og prøv evt. et andet elektrisk apparat i stikkontakten.

Kompressoren kører ikke, men der ER lys i skabet:

Kontrollér at der er skruet op for termostaten. Følgende fejl er de mest sandsynlige:

1/ Defekt termostat. Denne skal “klikke” når du drejer frem og tilbage – gør den ikke det, kan det skyldes at trykket er gået i kapillarrøret (føleren). Skift termostaten. Kontrollér det evt. ved at kortslutte termostaten. HUSK altid at afbryde for strømmen. (Bør kun udføres af fagfolk).

 2/ Defekt startanordning. (sidder på kompressor.) Der findes flere typer. Husk model-nr. på skab OG på kompressor ved bestilling. Danfoss-relæer sidder med 3 stikben på kompressoren og brænder ofte igennem, når de går i stykker.

Kompressoren kører, der er lys i skabet, men der dannes ingen kulde:

Dette kan skyldes følgende:

1/ Kompressoren er defekt.

2/ Utæthed i kølesystemet (ingen kølemiddel)

3/ Forstoppelse i kølesystemet.

Alle 3 fejl kræver indgreb i kølesystemet. Dette kan ikke udføres uden specialudstyr og bør ALTID udføres af en fagmand.