Køl & frys

Vand i køleskabet

I køleskabet sidder der en fordamperplade; den kan være indbygget, men er ofte synlig og sidder på bagvæggen bag hylderne. I denne dannes kulden, hvilket bevirker, at der dannes rim eller is. Under en periode hvor skabet afrimer (de fleste skabe er selvafrimende), tør...

læs mere

Larmer

Bankelyde når kompressor starter eller stopper: Skylde svingninger (resonans) fra kompressoren. Almindeligt forekommende, men kan forstærkes hvis skabet ikke er i balance. Brummer: Når kompressoren kører, vil der kunne høres en lettere mekanisk brummen. Denne kan...

læs mere

Iser til

Hvis skabet iser til på bagvæggen, kan det skyldes flere forhold. I meget varme perioder kan der undertiden forekomme isdannelser, men disse går ofte væk af sig selv når temperaturen falder. Er der varer som ligger helt op ad bagvæggen kan der dannes is omkring disse....

læs mere

Køleskabet giver ingen kulde

Kompressoren kører ikke OG der er IKKE lys i skabet: Kontrollér at net-ledningen er intakt, at stikket sidder i stikkontakten, og at der er tændt for strømmen. Kontrollér/udskift evt. sikringen i din elinstallation (OBS! der er ingen sikring i køleskabet!) og prøv...

læs mere