Køleskabet giver ingen kulde

Kompressoren kører ikke OG der er IKKE lys i skabet:

Kontrollér at net-ledningen er intakt, at stikket sidder i stikkontakten, og at der er tændt for strømmen. Kontrollér/udskift evt. sikringen i din elinstallation (OBS! der er ingen sikring i køleskabet!) og prøv evt. et andet elektrisk apparat i stikkontakten.

Kompressoren kører ikke, men der ER lys i skabet:

Kontrollér at der er skruet op for termostaten. Følgende fejl er de mest sandsynlige:

1/ Defekt termostat. Denne skal “klikke” når du drejer frem og tilbage – gør den ikke det, kan det skyldes at trykket er gået i kapillarrøret (føleren). Skift termostaten. Kontrollér det evt. ved at kortslutte termostaten. HUSK altid at afbryde for strømmen. (Bør kun udføres af fagfolk).

 2/ Defekt startanordning. (sidder på kompressor.) Der findes flere typer. Husk model-nr. på skab OG på kompressor ved bestilling. Danfoss-relæer sidder med 3 stikben på kompressoren og brænder ofte igennem, når de går i stykker.

Kompressoren kører, der er lys i skabet, men der dannes ingen kulde:

Dette kan skyldes følgende:

1/ Kompressoren er defekt.

2/ Utæthed i kølesystemet (ingen kølemiddel)

3/ Forstoppelse i kølesystemet.

Alle 3 fejl kræver indgreb i kølesystemet. Dette kan ikke udføres uden specialudstyr og bør ALTID udføres af en fagmand.