Varmelegeme i vaskemaskine

Udskiftning af varmelegemet

Varmelegemet sidder i bunden af karret på vaskemaskinen, enten foran eller bagpå. Det sidder normalt fast ved hjælp af en gummipakning og en bespænding der får pakningen til at udvide sig. Når varmelegemet er monteret, ses kun metal-flangen, enden af de to (eller fire) varmestave hvortil strømmen er tilsluttet, samt en møtrik i midten. Når møtrikken er løsnet, kan varmelegemet lirkes ud.

Inden det nye varmelegeme monteres, undersøges bunden af karret for evt. løse genstande. Brug en lommelygte og lys ind i hullet. Du vil samtidig kunne undersøge om maskinen er tilkalket eller tilsmudset. Hvis dette er tilfældet, kan du læse under vedligeholdelse hvordan du bedst fjerner belægningen.

Hullet tørres med en klud for at fjerne evt. kalkrester og sæbeslam. Varmelegemet indsættes i hullet. SMØR IKKE GUMMIPAKNINGEN, da det kan medføre, at varmelegemet glider ud under vask.

I bunden af vaskekarret er der en metalbøjle, som varmelegemet skal ned under, så det ikke slår op i tromlen under vask.

Når varmelegemet er helt i bund, spændes møtrikken med den ene hånd, mens flangen holdes på plads med den anden. Ledningerne monteres igen.

Et godt råd! Vask 2-3 gange på mellemhøj eller højtemperatur, og undersøg derefter om varmelegemet stadig sidder som det skal og at pakningen slutter tæt.

Miele vaskemaskiner

På visse modeller fra Miele skal fronten “åbnes”. Tjek forinden om der sider 2 små plastplader på bagsiden (mål ca. 50×30 mm). Gør der det sidder varmelegemerne ofte bag disse og skal skiftes derfra. Har du en model hvor fronten skal åbnes gøres dette på de fleste modeller ved at trække sæbeskuffen ud og løse de 2-3 skruer som sidder her. Dernæst åbnes lågen ind til tromlen og de 3 skruer som sidder her løsnes. Endelig åbnes klappen til trevlesien hvor der sidder et låsesystem som holder fronten på plads. (Der kan være forskellige men det er ofte en arm som kan trykkes ned.) Hvis der sidder en slange for aftapning af pumpehuset, skal denne frigøres inden du åbner fronten. Fronten er hængslet i modsatte side af sæbeskuffen og kan nu åbnes til siden.

Køb nyt varmelegeme: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Støddæmpere i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens støddæmpere

Der findes to typer støddæmpere; fjederben eller friktionsdæmpere. Den mest almindelige er friktionsdæmperen. Denne fungerer ved hjælp af modstanden mellem stempeldelen og yderrøret, og det er netop denne modstand, der dæmper vibrationerne fra vaskekarret. Ved udskiftning af støddæmpere bør alle skiftes på samme tid. (Der sidder normalt to støddæmpere, men både tre og fire kan forekomme).

Støddæmperne kan ofte skiftes nedefra eller fra bagsiden, og sidder som regel med en bolt eller en plastik-split i toppen og en i bunden.

Køb ny støddæmper: Klik her

Rem i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens rem

Udskiftning af drivrem

Der findes to typer remme, Kileremme og fladremme. De fleste maskiner i dag er monteret med fladremme. Fladremme findes i to udgaver, almindelige og elastiske. Ved den almindelige rem fungerer motoren ofte som remstrammer, og kan som oftest reguleres i monteringsbeslaget.

Mål

På remmen er ofte trykt remmens dimensioner, eks. 1200 PJ 6. I dette tilfælde er remmen 1200 mm, der er 6 riller med en såkaldt Profil-J (Rillernes højde og udformning). Er remmen elastisk kunne dimensionerne eksempelvis være 1197 EPJ 5. Her er remmen 1197 NÅR DEN ER MONTERET, men kan være adskillige centimeter kortere før monteringen. (Står der EH, EL eller EP i forbindelse med numrene på remmen er den elastisk).

Montering

Remme monteres med den rillede side mod motorens aksel. Sæt remmen ned om motorakslen og derefter “kl. 9” på remskiven, drej dernæst remskiven med uren så remmen trækkes med rundt. Drej et par gange til remmen sidder som den skal.

Montering af elastiske remme

Disse kan være meget stramme at montere. De bør kunne monteres efter ovenstående princip (se også video) men ellers kan man løsne motoren, sætte remmen om motorakslen, og siden presse motor og rem på plads.

Køb ny rem: Klik her

Motorstyring i vaskemaskine (kun skreven vejledning)

Motorstyringen bestemmer vaskerytmer, centrifugerings-hastighed og vaskeretning. Det er følsom elektronik, der kan tage skade af eks. kulstøv fra en defekt motor, fugt og damp fra omgivelserne (badeværelse eller kælder), eller fugt fra svedige hænder som indeholder syre og får print-banerne til at irre. Printet skal derfor behandles varsomt både før og under monteringen.

Det er ofte placeret på siden eller bagpå maskinen, i en plastkasse som beskytter det mod stød fra vaskekarret. Det kan dog også være integreret i programstyringen.

Vær opmærksom på, at flere producenter benytter et standardprint til en hel maskinserie, og at disse print skal rettes til for at passe til netop din model. Det gælder som regel for centrifugeringshastigheden, som bestemmes ved at brække en tap af printet eller klippe en diode over. Der medfølger normalt en vejledning hvis dette er tilfældet.

Køb nye motorstyring: Klik her

Motorkul

Der findes 2 forskellige typer motorkul. Kul der sidder monteret på siden af motoren, og kul der sidder i en holder inde i motoren. Ved sidstnævnte skal motoren afmonteres og adskilles, det er ofte ikke nødvendigt hvis kullene sidder monteret udvendigt. Tjek evt. om der er grater og ujævnheder på kommutatoren. (Den del på motoren som kul-staven har forbindelse til.) Er der det skal disse fjernes (ved slibning) inden de nye kul monteres.

I visse tilfælde slides det ene kul mere end det andet. Er det tilfældet kan det være nødvendigt at udskifte hele motoren.

Efter monteringen er det vigtigt at støvsuge maskinen for kulstøv, da det kan forvolde skade på elektriske komponenter.

Køb nye motorkul: Klik her

Motor i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens motor

Motoren sidder monteret på undersiden af vaskekarret.

Maskinen lægges ned på siden og bagpladen fjernes evt. Du kan nu afmontere strømstikket, og dernæst remmen, og til sidst løsne motoren. Hvis der er meget kulstøv efter den gamle motor, er det vigtigt, at du støvsuger maskinen grundigt, i det kulstøv er elektrisk ledende og kan forvolde uoprettelig skade på de øvrige elektriske komponenter.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny motor: Klik her

Dørlås i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens dørlås

Dørlåsen sidder ved lågen, og er den del som låsehagen fra håndtaget går ind i. Den virker ved, at et stykke bi-metal opvarmes og tilkobler et relæ hvorved døren ikke kan åbnes. Først når bi-metallet er afkølet (30- 60 sekunder efter vask) kan døren atter åbnes. Ofte går hovedstrømmen gennem dørlåsen. Hvis dørlåsen er defekt, kan det medføre, at der ikke kommer strøm til maskinen overhovedet.

Start med at afmontere toppladen ved at løse et par skruer på bagsiden og skubbe den frem eller trække den tilbage, og siden løfte den væk. Åben dernæst lågen og løsn de to skruer, der sidder ved hullet til låsehagen. Træk stikkene af den gamle dørlås (HUSK at afmærke ledningerne, tag evt. et billede), og udskift dernæst den defekte lås.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny dørlås: Klik her

Magnetventil i vaskemaskine

Mange ventiler frostsprænger hvis de udsættes for temperaturer under frysepunktet (f.eks. i uopvarmede sommerhuse, staldbygninger og udhuse.)

Andre defekter kan skyldes kalk eller snavs, som forhindrer stemplet inde i ventilen i, at bevæge sig. Sørg derfor for at vandtilgangs-slangen er formonteret med en filtersi ved vandaftapningsstedet.

Magnetventilen sidder der hvor vandtilgangs-slangen skrues på. Den sidder som regel monteret med 2 skruer, som kan løsnes udefra. Start med at afmontere toppladen ved at løsne et par skruer bagpå og trække eller skubbe pladen, hvorefter den kan løftes op. HUSK AT LUKKE FOR VANDET inden du fortsætter. Dernæst fjernes den eller de slanger som sidder indvendigt med spænde- eller klemmebånd. Skru de to skruer af på bagsiden og montér den nye ventil.

Enkelte maskiner er monteret med aquastop. Da sidder ventilen ude ved vandaftapningsstedet i en kasse. Den kan som regel ikke skiftes, hvorfor man skifter kassen eller hele slangen.

Køb ny magnetventil: Klik her

Lejersæt i vaskemaskine

Udskiftning af lejer i lejekryds
Udskiftning af lejesæt – del 1: Lejer bankes ud
Udskiftning af lejesæt – del 2: Nye lejer monteres

Udskiftning af lejer og simmerring

Det traditionelle lejesæt sidder monteret i et lejekryds bag på vaskekarret. Lejesættet består af 2 kuglelejer og en simmerring af hård gummi. Oftest anvendes 2 størrelser lejer hvor det største lejer sidder ind mod tromlen bag simmerringen. Ved udskiftningen af denne type lejer, skal lejekrydset afmonteres. Hvis en defekt/utæt simmerring er årsagen til at lejerne er defekte, er disse ofte rustet fast, og kan med fordel “lægges i blød” i rustfjerner i nogle timer.

Brug en hammer og en stor, solid skruetrækker, og slå lejerne ud, ved at slå mod det lille leje gennem hullet på det store. Slå skiftevis i 3 punkter.

Såfremt den yderste lejering bliver siddende i lejekrydset, kan du evt. forsøge at opvarme den med en varmepistol. Inden de nye lejer lægges i lejekrydset renses dette for evt. rester af snavs og metalstumper. Simmerringen kan med fordel smøres med simmerring-fedt for en bedre tætning og holdbarhed.

Visse maskiner er monteret med 2 lejer og en v-ring. V-ringen er en blød pakning som sidder mellem tromle og kar, dvs. inde i maskinen. Her skal karbunden afmonteres før monteringen kan finde sted. V-ringen monteres med den flade del mod tromlen. Husk at rense tromleakslen og bagbunden af tromlen omkring akslen grundigt for gummi-, kalk- og sæberester. Det kan være vanskeligt at få karpakningen (stor o-ring som sidder i hele karrets omkreds) til at slutte tæt, og man bør derfor overveje at udskifte denne.

Flere og flere producenter anvender plast-kar hvor lejerne er monteret direkte i den bagerste del af karret. Fordelen er at man sparer pladsen til lejekrydset så tromlerne kan blive større. Ulempen er, at hele karret skal op af maskinen.

Køb nyt lejesæt: Klik her

Hængsel på vaskemaskinelåge

Udskiftning af vaskemaskinens hængsel

Dørhængslet er ofte monteret på kabinettet. Det afmonteres nemt ved at løse de to skruer. Hængslet er som regel fastgjort på døren med 2 arme, som er monteret med plast eller metalbeslag på den indvendige side af inder eller yderramme. Lågen skal derfor skilles ad inden hængslet kan af- og påmonteres. Husk at undersøge om lågen også har taget skade.

Køb nyt hængsel: Klik her