Motorkul

Der findes 2 forskellige typer motorkul. Kul der sidder monteret på siden af motoren, og kul der sidder i en holder inde i motoren. Ved sidstnævnte skal motoren afmonteres og adskilles, det er ofte ikke nødvendigt hvis kullene sidder monteret udvendigt. Tjek evt. om der er grater og ujævnheder på kommutatoren. (Den del på motoren som kul-staven har forbindelse til.) Er der det skal disse fjernes (ved slibning) inden de nye kul monteres.

I visse tilfælde slides det ene kul mere end det andet. Er det tilfældet kan det være nødvendigt at udskifte hele motoren.

Efter monteringen er det vigtigt at støvsuge maskinen for kulstøv, da det kan forvolde skade på elektriske komponenter.

Køb nye motorkul: Klik her