Lejersæt i vaskemaskine

Udskiftning af lejer i lejekryds
Udskiftning af lejesæt – del 1: Lejer bankes ud
Udskiftning af lejesæt – del 2: Nye lejer monteres

Udskiftning af lejer og simmerring

Det traditionelle lejesæt sidder monteret i et lejekryds bag på vaskekarret. Lejesættet består af 2 kuglelejer og en simmerring af hård gummi. Oftest anvendes 2 størrelser lejer hvor det største lejer sidder ind mod tromlen bag simmerringen. Ved udskiftningen af denne type lejer, skal lejekrydset afmonteres. Hvis en defekt/utæt simmerring er årsagen til at lejerne er defekte, er disse ofte rustet fast, og kan med fordel “lægges i blød” i rustfjerner i nogle timer.

Brug en hammer og en stor, solid skruetrækker, og slå lejerne ud, ved at slå mod det lille leje gennem hullet på det store. Slå skiftevis i 3 punkter.

Såfremt den yderste lejering bliver siddende i lejekrydset, kan du evt. forsøge at opvarme den med en varmepistol. Inden de nye lejer lægges i lejekrydset renses dette for evt. rester af snavs og metalstumper. Simmerringen kan med fordel smøres med simmerring-fedt for en bedre tætning og holdbarhed.

Visse maskiner er monteret med 2 lejer og en v-ring. V-ringen er en blød pakning som sidder mellem tromle og kar, dvs. inde i maskinen. Her skal karbunden afmonteres før monteringen kan finde sted. V-ringen monteres med den flade del mod tromlen. Husk at rense tromleakslen og bagbunden af tromlen omkring akslen grundigt for gummi-, kalk- og sæberester. Det kan være vanskeligt at få karpakningen (stor o-ring som sidder i hele karrets omkreds) til at slutte tæt, og man bør derfor overveje at udskifte denne.

Flere og flere producenter anvender plast-kar hvor lejerne er monteret direkte i den bagerste del af karret. Fordelen er at man sparer pladsen til lejekrydset så tromlerne kan blive større. Ulempen er, at hele karret skal op af maskinen.

Køb nyt lejesæt: Klik her