Iser til

Hvis skabet iser til på bagvæggen, kan det skyldes flere forhold. I meget varme perioder kan der undertiden forekomme isdannelser, men disse går ofte væk af sig selv når temperaturen falder. Er der varer som ligger helt op ad bagvæggen kan der dannes is omkring disse.

Tætningsliste og dør:

Hvis skabet iser voldsomt til, undersøges tætningslisten (brug et A4-papir og sæt det mellem dørlisten og skabet. Kan papiret trækkes ud slutter listen ikke til. Gentag dette hele vejen rundt.) Hvis listen ikke slutter tæt, kan det skyldes at døren sidder skævt på hængslerne, at skabet ikke står i vater eller at listen er defekt. Ofte ses det efter dørvending hvor hængslerne skiftes fra den ene side til den anden, at listen er trykket i den “gamle” hængselside. Dette kan nogle gange afhjælpes ved at opvarme listen med en hårtørrer eller varmepistol og herefter lade døren være lukket i 6-8 timer, så listen kan “forme” sig efter justeringen. Hvis døren ikke lukker ordentligt, undersøges hængsler, samt at dørhylder og fødevarer ikke rammer mod døren.

Termostat:

Hvis termostaten er defekt, vil skabet måske påbegynde selvafrimningsfasen. Såfremt døren slutter tæt og skabet ikke har problemer med at køle ned til de 5 grader, kan tilisningen sandsynligvis afhjælpes ved at skifte termostaten.

Lyset slukker ikke:                               

Hvis lyset ikke afbryder, f.eks. på grund af en defekt lysafbryder eller en fejltilsluttet termostat, vil varmen fra pæren få kompressoren til at køre mere end normalt (Mærk på lampeglasset om det er varmt).

Defekt kølesystem/kompressor:

Hvis kølesystemet er defekt på grund af tilstopning eller utæthed, eller at kompressoren mister sin ydeevne, kan det medføre at skabet kører konstant og dermed ikke afrimer. Der kan i dette tilfælde godt blive koldere end 5 grader inde i skabet, men hvis kompressoren kører uafbrudt, bør der blive frostgrader i de fleste skabe. Gør det ikke det, skyldes det sandsynligvis at kølesystemet er tilstoppet/utæt eller at kompressoren er defekt. Dette kræver specialværktøj og indgreb af en køletekniker, og kan ofte ikke svare sig prismæssigt i forhold til et nyt skab.