Vand i køleskabet

I køleskabet sidder der en fordamperplade; den kan være indbygget, men er ofte synlig og sidder på bagvæggen bag hylderne.

I denne dannes kulden, hvilket bevirker, at der dannes rim eller is. Under en periode hvor skabet afrimer (de fleste skabe er selvafrimende), tør isen til vand som glider ned af fordamperen og bagvæggen til tø-renden lige over den nederste glasplade (den over grøntskufferne). Midt i den er der et hul, hvorfra en slange leder vandet ned i en plastikbakke (fordamperskål) på kompressoren som er varm, og vandet fordamper derved.

Hvis en hylde ligger forkert, eller fødevarer berører bagvæggen vil noget af vandet ledes ind på hylden når skabet afrimer.

Det sker også at hullet i tø-renden stoppes til, eksempelvis på grund af madrester. Da kan vandet ikke løbe væk, og vil derfor løbe ud i skabet i stedet. (brug en gardinspiral eller andet, som er smidigt uden at det er spidst eller skarpt – så du undgår at prikke hul på et kølerør – og rens hullet, så vandet atter kan løbe igennem.

I varme perioder (hedebølge) kan det ske at der dannes så meget rim at skålen på kompressoren bliver fyldt med vand hurtigere end det fordamper, og til sidst løber ud over kanten. Vandet vil således komme ud under skabet.