Opvaskemaskinen fyldes med vand

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind selvom den er slukket er magnetventilen defekt. Denne udskiftes.

Hvis maskinen bliver ved at tage vand ind, men kun når den er startet kan dette skyldes at niveauregulatoren eller niveauregulator-slangen er tilstoppede eller defekte. Slangen kan lægges i blød i lunkent vand til snavset er opløst og kan skylles ud.