Tager ikke al sæben

Hvis maskinen ikke tager al sæben kan det skyldes følgende:

– Overdosering. Nye eller nyere maskinener (op til 10 år ca. bruger ikke meget vand, hvorfor mængden af sæbe skal tilpasses det lave vandforbrug. Ved brug af tabs eller hvis hele sæberummet fyldes op kan rester af sæbe forekomme. En halvt opløst tablet i sæbe skålen kan betyde at sæbeklappen ikke åbner nok i forhold til tablettens størrelse hvorved det kun er vandet som spuler gennem sprækken (På de fleste maskiner springer sæbeklappen først helt op når lågen åbnes efter endt vask!!!) der opløser tabletten.

(Læs mere under vedligeholdelse)

– Maskinen varmer ikke tilstrækkeligt eller slet ikke. Kontrollér at vandet bliver varmt, og hvis ikke, kontrollér da varmelegemer, termostater og eventuelt varmerelæ.