Belægninger på servicet

Hvide belægninger på servicet, på det indvendige kabinet og varmelegemer skyldes ofte:

Overdosering af sæbe (ex. vasketabs) Læs mere under vedligeholdelse.

Mangel på salt. kontrollér saltmængde og saltindstillingen. (Læs mere under vedligeholdelse.)

Defekt saltanlæg. (Inden opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der hældes vand i saltbeholderen, medmindre brugsanvisningen fortæller noget andet) Kontrollér eventuelt om saltventil er blokkeret af sammenklumpet salt.

Defekt eller tilstoppet indløbskammer (et stort fladt kammer i den ene side, hvor indløbsvandet og det saltholdige vand blandes). Dette kammer renses om nødvendigt.

FEDTEDE belægninger skyldes ofte at afspændingsdoseringen er indstillet for højt. (Læs mere under vedligeholdelse.)