Tager ikke vand ind

Hvis maskinen ikke vil tage vand ind, kan det blandt andet skyldes følgende problemer:

– Vandtryk mangler eller er meget lavt. Kontrollér dette ved tilslutningsstedet (vandhanen).

– Sandfilter er stoppet. Afmonter tilgangsslange og kontrollér filtret. (Ved fast aquastop sidder dette ved hanen, ellers sidder dette normalt hvor slangen skrues på maskinen)

– Aquastop er aktiveret. Hvis maskinen er “født med” aquastopslange, kan der være en elektronisk sikring, som lukker for vandet, hvis der siver vand ud i en sikkerhedsbakke under maskinen. Tip eventuelt maskinen bag over, så vandet kan løbe væk. Maskinen vil da virke igen, men er der en lækage inde i maskinen, vil det kun fungere til sikkerhedsbakken igen er fyldt.

Hvis aquastoppet er monteret efterfølgende, er der ofte tale om et triptællersystem, som slå fra når et vist antal liter har passeret gennem slangen i een fyldning. Denne kan genaktiveres – se i vejledningen hvordan. (for Waterblock gælder det at denne afmonteres og den røde sikkerhedstap trykkes ind.) Der kan være tale om en periodisk fejl ved produktet, men vær opmærksom på hvor meget vand maskinen fylder på og om det eventuelt løber lige gennem maskinen i perioder. I så fald gå til punktet “Vandet løber lige gennem maskinen” nedenfor.

– Magnetventilen er defekt.

– Sidekammer (stort fladt vandkammer hvor indløbsvand blandes med saltvand) kan være tilstoppet. Dette renses omhyggeligt.

– Der kan stå vand i bunden, som ikke er pumpet ud. Kontrollér afløbsslanger og afløbspumpe.

– Hvis maskinen ikke tager vand ind, men godt kan påbegynde opvarmningen kontrolleres niveaukontrol og niveaukontrolslange.