Flyverust på bestik

Hvis der kommer flyverust på servicet skyldes det ofte en af følgende:

Brud på plastbetrækket på kurvene. Kurvene begynder næsten at ruste med det samme, på grund af salten i vandet. Udskift kurve eller benyt Kurve-fix til at reparere skaderne med.

Ting af jern i maskinen, for eksempel klingen på en ostehøvl. Den høje koncentration af salt i vandet, får næsten øjeblikkeligt jern til at ruste.

Meget salt i maskinen, enten fra den snavsede service eller som resultat af spild ved påfyldning (vær forsigtig hermed, da koncentrationer af salt kan ætse gennem den rustfrie bund – sker dette er eneste redning, en rustfri skrue og varmebestandig silikone).

Vær opmærksom på, at der er forskel på typen af rustfrit stål. Noget rustfrit stål er faktisk “mindre rustfrit” end andet og dermed mere følsomt over for store koncentrationer af salt.

Er skaden allerede sket, så der er rust på servicet?

Så løses det nemt ved at kramme et stykke sølvpapir let sammen – det skal ikke presses helt sammen, men bare løst krammes – og lægge sølvpapirskuglen ned i bestikkurven, og vaske den med i næste opvask. Flyverusten vil sætte sig på sølvpapiret i stedet for dit service.