Spuler ikke vandet rundt

Hvis vandet ikke spules rundt i maskinen, undersøges følgende:

– spulepumpe og spulehjul (som sidder på pumpen)

– spulearme inde i maskinen renses for madrester.

– nogle maskiner har en omskifter, så der skiftevis spules med øverste og nederste spulearm (vandbesparende foranstaltning, da der kræves mere vand hvis begge arme skal spule samtidig). Denne omskifter kan være defekt, så maskinen “står fast” i den ene afdeling.

– Bundsi kan være tilstoppet.

– Spulerør kan være flækket (stort plastrør som leder vandet fra spulepumpe til spulearmen under øverste kurv.

– Diverse pakninger mellem spulearme og rør kan være utætte og derved mindskes vandtrykket.