Vandet løber lige gennem opvaskemaskinen

Hvis vandet løber lige gennem maskinen, er der problemer med afløb eller afløbsslange. Kontrollér derfor:

– at afløbsslange slutter over vandniveauet i opvaskemaskinen (ellers dannes der undertryk og vandet suges ud af maskinen. Da de fleste opvaskemaskiner er udstyret med en niveauregulator, som giver besked til timeren om at fylde vand på, til et vist niveau er nået, vil vandet løbe lige gennem maskinen uden ophør.)

– at håndvask eller afløbsrør ikke er tilstoppede, da ovenfor beskrevne situation da kan opstå.