Slår fra efter kort tid

Hvis maskinen slår fra efter kortere (eller længere) tids drift, kan det skyldes, at luften ikke cirkulere tilstrækkeligt i maskinen. Herved overophedes varmelegemet og overhedningssikringen kobler ud. Denne kan ofte genindkobles, eller genindkobler selv, når maskinen køler af. Hvis problemet bliver ved at optræde kan det skyldes følgende:

– Tilstoppet fnugfilter. Sørg altid for at alle filtre er renset.

– Belægning på fnugfilter. Ved overdosering af skyllemiddel under vask kan der komme en belægning på fnugfiltret. Denne er en usynlig hinde, der hindrer luften i at trænge igennem, og dermed nedsættes luftcirkulationen. (Læs mere under vedligeholdelse)

– Der kan også være problemer med tilfnugning af luftkanalerne inde i maskinen. Dette er en hyppig fejl, og eneste løsning er, at adskille disse og støvsuge grundigt.

– Endelig kan fejlen skyldes, en defekt drifttermostat (sidder ofte i luftkanalen), eller en “slap” overophedningsssikring (sidder ofte ved varmelegemet).