Viser filter tilstoppet

Hvis tumbleren indikerer, at fnugfiltret skal renses, er det tegn på at luft cirkulationen er utilstrækkelig. Hvis fnugfiltret er rengjort, skal fejlen derfor findes et andet sted. Alt der har med luftcirkulationen at gøre, bør derfor kontrolleres, f.eks.:

– Fnugfilter for fnug eller skyllemiddelhinde (se vedligeholdelse)

– Luftkanaler for fnug (støvsug om nødvendigt)

– Blæserhjul/blæsermotor (defekt – udskift om nødvendigt)

– Blæserrem (slap eller knækket – udskift om nødvendigt)

– Aftræksslange (støvsug om nødvendigt)