Vil ikke starte

Hvis maskinen ikke vil starte, bør følgende kontrolleres:

Start altid med at kontrollere strømkilden (det kunne jo være en sikring i målertavlen som skulle skiftes), afprøv om muligt et andet elektrisk apparat i kontakten.

Kontrollér dernæst:

– Om netledningen har synlige skader

– Afbryder (tænd og sluk kontakten)

– Sikkerhedspal og microswitch (Afbryder maskinen når døren åbnes.)

Hvis maskinen har været overophedet, slår overhedningssikringen fra. På nogle maskiner kobler denne sikring selv til efter et stykke tid (når maskinen er blevet kold igen), mens andre maskiner skal genindkobles. Og på nogle maskiner er det nødvendigt at udskifte overhedningssikringen. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet.