Ingen vand i kondensbeholder

Hvis der ikke kommer vand i kondensbeholderen, bør kondenspumpen og vandslangerne til og fra denne kontrolleres.

Hvis maskinen er sat til afløb, bør dette ligeledes kontrolleres.

Fejlen kan også skyldes en defekt mikroswitch, som sidder i forbindelse med pumpen, eventuelt ved en flyder af kork eller flamingo.