Vaskemaskinen og/eller tøjet lugter

Lugter muggent.

Lågen har været lukket i længere tid, mens maskinen ikke har været brugt. Lågen skal altid stå åben når maskinen ikke bruges. Sæbeskuffen kan med fordel være trukket lidt ud, så der også kan komme luft ad denne vej.

Lugter råddent (kloak-lugt).

Afløbsslangen er muligvis monteret forkert, eller der er snavs i vandlåsen. Afløbsslangen skal sidde før vandlåsen. Ved gulvafløb er vandlåsen oftest indbygget i gulvet, men ved køkkeninstallationer er vandlåsen den U-formede del af afløbsrøret.

Lugter surt, pulterkammer-agtigt.

Skyldes ofte overdosering af sæbe, hvorved der dannes en belægning på tromlens yderside. Denne kan være mange milimeter tyk og vil med tiden begynde at afgive lugt til tøjet under og efter vask. Der findes forskellige anvisninger til, hvordan man fjerner denne belægning. Vi anbefaler dette rensemiddel: Super-Clean.

(læs mere under vedligeholdelse)