Sorte pletter på tøjet

Hvis det rene vasketøj kommer ud med mørke pletter, det ikke havde før, det blev lagt i maskinen skyldes det ofte et af to følgende:

– Hvis de mørke pletter er ringformede og har samme mønster som hullerne i tromlen, skyldes det ofte, at der er kommet en belægning på tromlens yderside (ofte pga. overdosering af sæbe). Når tøjet centrifugeres, vil det yderste lag blive presset gennem hullerne hvorved aflejringer påføres tøjet. – Olie-/rustpletter kan skyldes et defekt eller begyndende defekt hovedleje.