Vaskemaskinen fyldes med vand, når den er tændt

Hvis vaskemaskinen bliver ved at tage vand ind, til den er helt fyldt op, skyldes det ofte:

– En tilstoppet trykslange (går normalt fra bundslange til niveaukontrollen i toppen af maskinen) Niveaukontrollen reagerer på lufttrykket i slangen som ændres, når maskinen tager vand ind, og giver timeren signal om, at afbryde for vandtilførslen, når rette vandmængde er nået. Hvis slangen er tilstoppet (af snavs og sæberester) ændres lufttrykket i slangen ikke, niveaukontrollen registrer derfor ikke vandmængden, og maskinen vil blive ved at tage vand ind.

Slangen renses ved, at den afmonteres og lægges i blød i lunken vand.

– Niveaukontrollen kan være defekt, hvorved den ikke giver signal (læs ovenstående afsnit) om, at det rette vandniveau er nået. VÆR OPMÆRKSOM PÅ at de fleste maskiner har flere vandniveauer, idet vandstanden på fin-programmer er højere end på klarvaskeprogrammer. Hvis det kun er det ene niveau der er defekt, kan det derfor hænde, at maskinen vasker fint på nogle programmer, mens den fyldes helt med vand på andre programmer. – Magnetventilen kan være defekt, og blive ved at lukke vand ind.