Problemer med sæbeindtag

Hvis maskinen tager sæben fra det forkerte rum, kun tager lidt af sæben eller slet ikke tager sæben, kan det skyldes følgende:

– Manglende vandtryk. Afmonter tilgangsslangen til maskinen, stik den i en spand, og kontroller at der er tryk på vandet.

– Tilkalket bruseplade. Hvis brusepladen (vandfordeler med mange huller som en telefonbruser, der sidder over sæbeskuffen) er tilkalket, sendes strålerne i en forkert retning, og kan medføre at sæben ikke bliver brugt, eller at den bruges for tidligt i programmet. – Defekt vandomskifter. Denne funktion kan være forskellig fra maskine til maskine. Den kan være elektronisk, mekanisk eller der kan være en dyse for hvert sæberum. Hvis denne enhed er defekt, vil maskinen typisk kun tage sæben fra samme rum, men denne fejl kan også skyldes tilkalkning som beskrevet ovenfor.