Dørlås i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens dørlås

Dørlåsen sidder ved lågen, og er den del som låsehagen fra håndtaget går ind i. Den virker ved, at et stykke bi-metal opvarmes og tilkobler et relæ hvorved døren ikke kan åbnes. Først når bi-metallet er afkølet (30- 60 sekunder efter vask) kan døren atter åbnes. Ofte går hovedstrømmen gennem dørlåsen. Hvis dørlåsen er defekt, kan det medføre, at der ikke kommer strøm til maskinen overhovedet.

Start med at afmontere toppladen ved at løse et par skruer på bagsiden og skubbe den frem eller trække den tilbage, og siden løfte den væk. Åben dernæst lågen og løsn de to skruer, der sidder ved hullet til låsehagen. Træk stikkene af den gamle dørlås (HUSK at afmærke ledningerne, tag evt. et billede), og udskift dernæst den defekte lås.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny dørlås: Klik her

Magnetventil i vaskemaskine

Mange ventiler frostsprænger hvis de udsættes for temperaturer under frysepunktet (f.eks. i uopvarmede sommerhuse, staldbygninger og udhuse.)

Andre defekter kan skyldes kalk eller snavs, som forhindrer stemplet inde i ventilen i, at bevæge sig. Sørg derfor for at vandtilgangs-slangen er formonteret med en filtersi ved vandaftapningsstedet.

Magnetventilen sidder der hvor vandtilgangs-slangen skrues på. Den sidder som regel monteret med 2 skruer, som kan løsnes udefra. Start med at afmontere toppladen ved at løsne et par skruer bagpå og trække eller skubbe pladen, hvorefter den kan løftes op. HUSK AT LUKKE FOR VANDET inden du fortsætter. Dernæst fjernes den eller de slanger som sidder indvendigt med spænde- eller klemmebånd. Skru de to skruer af på bagsiden og montér den nye ventil.

Enkelte maskiner er monteret med aquastop. Da sidder ventilen ude ved vandaftapningsstedet i en kasse. Den kan som regel ikke skiftes, hvorfor man skifter kassen eller hele slangen.

Køb ny magnetventil: Klik her

Lejersæt i vaskemaskine

Udskiftning af lejer i lejekryds
Udskiftning af lejesæt – del 1: Lejer bankes ud
Udskiftning af lejesæt – del 2: Nye lejer monteres

Udskiftning af lejer og simmerring

Det traditionelle lejesæt sidder monteret i et lejekryds bag på vaskekarret. Lejesættet består af 2 kuglelejer og en simmerring af hård gummi. Oftest anvendes 2 størrelser lejer hvor det største lejer sidder ind mod tromlen bag simmerringen. Ved udskiftningen af denne type lejer, skal lejekrydset afmonteres. Hvis en defekt/utæt simmerring er årsagen til at lejerne er defekte, er disse ofte rustet fast, og kan med fordel “lægges i blød” i rustfjerner i nogle timer.

Brug en hammer og en stor, solid skruetrækker, og slå lejerne ud, ved at slå mod det lille leje gennem hullet på det store. Slå skiftevis i 3 punkter.

Såfremt den yderste lejering bliver siddende i lejekrydset, kan du evt. forsøge at opvarme den med en varmepistol. Inden de nye lejer lægges i lejekrydset renses dette for evt. rester af snavs og metalstumper. Simmerringen kan med fordel smøres med simmerring-fedt for en bedre tætning og holdbarhed.

Visse maskiner er monteret med 2 lejer og en v-ring. V-ringen er en blød pakning som sidder mellem tromle og kar, dvs. inde i maskinen. Her skal karbunden afmonteres før monteringen kan finde sted. V-ringen monteres med den flade del mod tromlen. Husk at rense tromleakslen og bagbunden af tromlen omkring akslen grundigt for gummi-, kalk- og sæberester. Det kan være vanskeligt at få karpakningen (stor o-ring som sidder i hele karrets omkreds) til at slutte tæt, og man bør derfor overveje at udskifte denne.

Flere og flere producenter anvender plast-kar hvor lejerne er monteret direkte i den bagerste del af karret. Fordelen er at man sparer pladsen til lejekrydset så tromlerne kan blive større. Ulempen er, at hele karret skal op af maskinen.

Køb nyt lejesæt: Klik her

Hængsel på vaskemaskinelåge

Udskiftning af vaskemaskinens hængsel

Dørhængslet er ofte monteret på kabinettet. Det afmonteres nemt ved at løse de to skruer. Hængslet er som regel fastgjort på døren med 2 arme, som er monteret med plast eller metalbeslag på den indvendige side af inder eller yderramme. Lågen skal derfor skilles ad inden hængslet kan af- og påmonteres. Husk at undersøge om lågen også har taget skade.

Køb nyt hængsel: Klik her

Dørbælg i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens dørbælg

Dørbælgen tætner mellem vaskekar og kabinet. Den sidder monteret med to spændebånd; et udvendigt som kan ses når døren er åben, og et indvendigt på vaskekarret.

Start med at afmontere det udvendige, det vil ofte være et metalbånd samlet med en hård fjeder i bunden. Træk varsom i den, så den ikke knækker eller udvides. Bælgen krølles ind i vasketromlen så du kan komme til det indvendige spændebånd. Afhængig af typen, kan du nu afmontere dette og trække bælgen af (det kan være nødvendigt, at afmontere toppladen; dette gøres ved at løsne et par skruer bagpå og trække pladen baglæns eller skubbe den frem, og dernæst løfte.) Tør grundigt hvor bælgen har siddet og montér den nye bælg i modsat rækkefølge.

Køb ny dørbælg: Klik her

Bundslange

Udskiftning af vaskemaskinens bundslange

Bundslangen er den sorte harmonika-slange som forbinder vaskekarret med afløbspumpen. På grund af varme, kalk og sæbe kan det ske at slangen tørrer ud, hvorved den sprækker og bliver utæt. Bundslangen sidder med 2 eller flere spændebånd og kan ofte udskiftes nedefra.

Køb ny bundslange: Klik her

Spændebånd

Varmelegeme i tørretumbler

Udskiftning af varmelegeme i tørretumbler

Varmelegemet sidder i forbindelse med luftkanalen, oftest nær bagsiden af tumbleren, og varmer luften op, inden den kommer ind til tøjet. En tilstoppet luftkanal, defekt termostat eller slidtage kan medføre defekt varmelegeme. Ved udskiftningen kan man i nogle tilfælde afmontere et varmeskjold på bagsiden eller alternativt afmontere hele bagpladen. Termostaterne skal muligvis flyttes fra det gamle til det nye varmelegeme. I forbindelse med udskiftning af varmelegemet, bør du overveje at skifte drifttermostaten. Sørg for at støvsuge maskinen grundigt for fnug og fnuller.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb nyt varmelegeme: Klik her

Rem i tørretumbler

Udskiftning af rem i aftrækstørretumbler
Udskiftning af rem i kondenstørretumbler

Der findes to typer remme, almindelige og elastiske. Førstnævnte benyttes sammen med et remstrammerhjul, mens den elastiske rem monteres uden.

Mål

På remmen er der ofte trykt remmens dimensioner, eks. 1930 PH 7. I dette tilfælde er remmen 1930 mm, der er 7 riller med en såkaldt Profil-H (rillernes højde og udformning). Er remmen elastisk, kunne dimensionerne eksempelvis være 1860 EPH 8. Her er remmen 1860 NÅR DEN ER MONTERET, men kun ca. 1775 mm før monteringen. (står der EH, EL eller EP i forbindelse med numrene på remmen er den elastisk).

Montering af rem med remstrammer (ikke vist):

Remmen monteres direkte på motorens aksel, med den rillede side mod motor remskiven og mod tromlen. For at remmen holdes stramt under drift, sidder der en fjedermonteret remstrammer, som regel bestående af en metal-arm med et nylonhjul. Hjulet skal presse mod remmens flade side.

Montering af elastiske remme (som vist på begge Hvidevareservice-videoerne ovenfor):

Disse kan være meget stramme at montere. Sæt remmen om tromlen. Brug en stor og kraftig skruetrækker til at trække remmen på plads, ved at stikke skruetrækkeren ind under remmen og stemme spidsen mod undersiden af motorakslen. Som vist på videoen for aftrækstørretumblere, er visse remme så stramme, at de kun akkurat når rundt om tromlen, mens andre ikke sidder helt så tæt, som det ses af videoen af kondenstørretumbleren.

Køb ny rem: Klik her