Fejlkoder til Whirlpool

Fejlkoder til Whirlpool Vaskemaskine:

FH  =  Ingen vand

FA  =  Aquastop fejl

FP  =  Udtømningsfejl

F4  =  Temperatur fejl (ingen temperaturstigning)

F5  =  NTC fejl

F6  =  Tachometer fejl (ingen motorbevægelse registreret)

F7  =  Triac kortslutning (motorfejl)

F8  =  Temperaturfejl

F9  =  Niveaufejl

F10 =  Defekt temperatur sensor

F11 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

F12 =  Temperaturfejl (ovehedningssikring)

F13 =  Vandfordelerfejl

F14 =  Eeprom-fejl (programfejl)

F21 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

F31 =  Kommunikationsfejl (programfejl)

Fejlkoder til Whirlpool Opvaskemaskine (fx ADP995WHM):

F0 =  Sensor-fejl

F1 =  NTC-fejl

F2 =  lækage-fejl

F3 =  Fejl på opvarmningssystem

F4 =  Udtømningsfejl

F5 =  Spulearme blokeret

F6 =  Intet vand (Chek tappested/vandhane)

F7 =  Flowmeter-fejl (Flowmeter chekker hvor meget vand der komme i maskinen)

F8 =  Niveaufejl

F9 =  Påfyldningsfejl (Lukker for meget vand ind)

Fejlkoder til Siemens vaskemaskiner. (Siwamat 6140 / WM64000 med flere…)

F1 = Vandindtag er for langsomt (Undersøg hane, slange og magnetventil)

F2 = Opvarmningstid for lang (Varmelegeme, føler etc…)

F3 = Udpumpning er for langsom (Undersøg Bundslange, trevlesi, pumpe og afløbsslange)

F4 = Motorfejl. (Undersøg motor, motorkul, ledninger og motorstyring)

F5 = Balancefejl. (Undersøg at tøjet ikke klumper sammen, at der ikke er store ting i ex. en bademåtte. Undersøg støddæmpere og karfjedre)

F6 = (Undersøg motorkul)

Varmelegeme i vaskemaskine

Udskiftning af varmelegemet

Varmelegemet sidder i bunden af karret på vaskemaskinen, enten foran eller bagpå. Det sidder normalt fast ved hjælp af en gummipakning og en bespænding der får pakningen til at udvide sig. Når varmelegemet er monteret, ses kun metal-flangen, enden af de to (eller fire) varmestave hvortil strømmen er tilsluttet, samt en møtrik i midten. Når møtrikken er løsnet, kan varmelegemet lirkes ud.

Inden det nye varmelegeme monteres, undersøges bunden af karret for evt. løse genstande. Brug en lommelygte og lys ind i hullet. Du vil samtidig kunne undersøge om maskinen er tilkalket eller tilsmudset. Hvis dette er tilfældet, kan du læse under vedligeholdelse hvordan du bedst fjerner belægningen.

Hullet tørres med en klud for at fjerne evt. kalkrester og sæbeslam. Varmelegemet indsættes i hullet. SMØR IKKE GUMMIPAKNINGEN, da det kan medføre, at varmelegemet glider ud under vask.

I bunden af vaskekarret er der en metalbøjle, som varmelegemet skal ned under, så det ikke slår op i tromlen under vask.

Når varmelegemet er helt i bund, spændes møtrikken med den ene hånd, mens flangen holdes på plads med den anden. Ledningerne monteres igen.

Et godt råd! Vask 2-3 gange på mellemhøj eller højtemperatur, og undersøg derefter om varmelegemet stadig sidder som det skal og at pakningen slutter tæt.

Miele vaskemaskiner

På visse modeller fra Miele skal fronten “åbnes”. Tjek forinden om der sider 2 små plastplader på bagsiden (mål ca. 50×30 mm). Gør der det sidder varmelegemerne ofte bag disse og skal skiftes derfra. Har du en model hvor fronten skal åbnes gøres dette på de fleste modeller ved at trække sæbeskuffen ud og løse de 2-3 skruer som sidder her. Dernæst åbnes lågen ind til tromlen og de 3 skruer som sidder her løsnes. Endelig åbnes klappen til trevlesien hvor der sidder et låsesystem som holder fronten på plads. (Der kan være forskellige men det er ofte en arm som kan trykkes ned.) Hvis der sidder en slange for aftapning af pumpehuset, skal denne frigøres inden du åbner fronten. Fronten er hængslet i modsatte side af sæbeskuffen og kan nu åbnes til siden.

Køb nyt varmelegeme: Klik her

Relaterede varer: Spadesko

Støddæmpere i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens støddæmpere

Der findes to typer støddæmpere; fjederben eller friktionsdæmpere. Den mest almindelige er friktionsdæmperen. Denne fungerer ved hjælp af modstanden mellem stempeldelen og yderrøret, og det er netop denne modstand, der dæmper vibrationerne fra vaskekarret. Ved udskiftning af støddæmpere bør alle skiftes på samme tid. (Der sidder normalt to støddæmpere, men både tre og fire kan forekomme).

Støddæmperne kan ofte skiftes nedefra eller fra bagsiden, og sidder som regel med en bolt eller en plastik-split i toppen og en i bunden.

Køb ny støddæmper: Klik her

Rem i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens rem

Udskiftning af drivrem

Der findes to typer remme, Kileremme og fladremme. De fleste maskiner i dag er monteret med fladremme. Fladremme findes i to udgaver, almindelige og elastiske. Ved den almindelige rem fungerer motoren ofte som remstrammer, og kan som oftest reguleres i monteringsbeslaget.

Mål

På remmen er ofte trykt remmens dimensioner, eks. 1200 PJ 6. I dette tilfælde er remmen 1200 mm, der er 6 riller med en såkaldt Profil-J (Rillernes højde og udformning). Er remmen elastisk kunne dimensionerne eksempelvis være 1197 EPJ 5. Her er remmen 1197 NÅR DEN ER MONTERET, men kan være adskillige centimeter kortere før monteringen. (Står der EH, EL eller EP i forbindelse med numrene på remmen er den elastisk).

Montering

Remme monteres med den rillede side mod motorens aksel. Sæt remmen ned om motorakslen og derefter “kl. 9” på remskiven, drej dernæst remskiven med uren så remmen trækkes med rundt. Drej et par gange til remmen sidder som den skal.

Montering af elastiske remme

Disse kan være meget stramme at montere. De bør kunne monteres efter ovenstående princip (se også video) men ellers kan man løsne motoren, sætte remmen om motorakslen, og siden presse motor og rem på plads.

Køb ny rem: Klik her

Motorstyring i vaskemaskine (kun skreven vejledning)

Motorstyringen bestemmer vaskerytmer, centrifugerings-hastighed og vaskeretning. Det er følsom elektronik, der kan tage skade af eks. kulstøv fra en defekt motor, fugt og damp fra omgivelserne (badeværelse eller kælder), eller fugt fra svedige hænder som indeholder syre og får print-banerne til at irre. Printet skal derfor behandles varsomt både før og under monteringen.

Det er ofte placeret på siden eller bagpå maskinen, i en plastkasse som beskytter det mod stød fra vaskekarret. Det kan dog også være integreret i programstyringen.

Vær opmærksom på, at flere producenter benytter et standardprint til en hel maskinserie, og at disse print skal rettes til for at passe til netop din model. Det gælder som regel for centrifugeringshastigheden, som bestemmes ved at brække en tap af printet eller klippe en diode over. Der medfølger normalt en vejledning hvis dette er tilfældet.

Køb nye motorstyring: Klik her

Motorkul

Der findes 2 forskellige typer motorkul. Kul der sidder monteret på siden af motoren, og kul der sidder i en holder inde i motoren. Ved sidstnævnte skal motoren afmonteres og adskilles, det er ofte ikke nødvendigt hvis kullene sidder monteret udvendigt. Tjek evt. om der er grater og ujævnheder på kommutatoren. (Den del på motoren som kul-staven har forbindelse til.) Er der det skal disse fjernes (ved slibning) inden de nye kul monteres.

I visse tilfælde slides det ene kul mere end det andet. Er det tilfældet kan det være nødvendigt at udskifte hele motoren.

Efter monteringen er det vigtigt at støvsuge maskinen for kulstøv, da det kan forvolde skade på elektriske komponenter.

Køb nye motorkul: Klik her

Motor i vaskemaskine

Udskiftning af vaskemaskinens motor

Motoren sidder monteret på undersiden af vaskekarret.

Maskinen lægges ned på siden og bagpladen fjernes evt. Du kan nu afmontere strømstikket, og dernæst remmen, og til sidst løsne motoren. Hvis der er meget kulstøv efter den gamle motor, er det vigtigt, at du støvsuger maskinen grundigt, i det kulstøv er elektrisk ledende og kan forvolde uoprettelig skade på de øvrige elektriske komponenter.

HUSK AT TRÆKKE STIKKET UD AF VÆGGEN FØRST. DET ER IKKE NOK AT SLUKKE PÅ KONTAKTEN.

Køb ny motor: Klik her