Afløbspumpe i opvaskemaskine

Udskiftning af afløbspumpe i opvaskemaskine

Afløbspumpen er den pumpe som tømmer det snavsede vand af maskinen. Den er mindre end spulepumpen og sidder ofte i forbindelse med “sumpen”, som er den fordybning i bunden af maskinen, hvor finfiltret også sidder. Den sidder i bunden af maskinen, og bunden afmonteres for den nødvendige adgang. Træk evt. maskinen ud og læg den ned på siden (bemærk at der vil løbe vand ud på gulvet).

På visse modeller kan man skifte pumpen ved at afmontere fodsparket og på den måde få adgang til pumpen.

Find ny afløbspumpe til opvaskemaskine her.