Vaskemaskinen og/eller tøjet lugter

Lugter muggent.

Lågen har været lukket i længere tid, mens maskinen ikke har været brugt. Lågen skal altid stå åben når maskinen ikke bruges. Sæbeskuffen kan med fordel være trukket lidt ud, så der også kan komme luft ad denne vej.

Lugter råddent (kloak-lugt).

Afløbsslangen er muligvis monteret forkert, eller der er snavs i vandlåsen. Afløbsslangen skal sidde før vandlåsen. Ved gulvafløb er vandlåsen oftest indbygget i gulvet, men ved køkkeninstallationer er vandlåsen den U-formede del af afløbsrøret.

Lugter surt, pulterkammer-agtigt.

Skyldes ofte overdosering af sæbe, hvorved der dannes en belægning på tromlens yderside. Denne kan være mange milimeter tyk og vil med tiden begynde at afgive lugt til tøjet under og efter vask. Der findes forskellige anvisninger til, hvordan man fjerner denne belægning. Vi anbefaler dette rensemiddel: Super-Clean.

(læs mere under vedligeholdelse)

Vaskemaskinen går i stå i programmet

Her er der mange fejlmuligheder. Du kan muligvis få et fingerpeg ved at lægge mærke til hvilket sted i programmet maskinen går i stå, og om det er samme sted på alle programmer.

Her kommer de hyppigste fejl, som er årsagen til, at maskinen ikke kommer videre:

– Tilstoppet si eller slanger. Rens trevlesien. Står der vand i maskinen selvom du har trevlesien ude, er bundslangen stoppet, og så kommer maskinen ikke videre i programmet.

Kontrollér at vandet kan komme ud af afløbsslangen, eventuelt ved at lægge den langs gulvet. Afmonter tilgangsslangen ved maskinen, stik slangen i en spand og kontrollér, at der kommer vand ud, og at der er tryk på vandet.

– Defekt varmelegeme. Prøv eventuelt at vaske i koldt vand (ikke alle maskiner kan dette). Hvis maskinen kan fuldføre programmet i koldt vand, er varmelegemet sandsynligvis defekt.

Herudover kan der være fejl på termostaten, på styringen eller timeren

Vaskemaskinen fyldes med vand, selvom den er slukket

Hvis vaskemaskinen fyldes med vand OG den er slukket er der to muligheder:

– Hvis maskinen fyldes med RENT vand, er magnetventilen defekt.

– Hvis maskinen fyldes med snavset vand, skyldes det en fejlagtig monteret afløbsslange, f.eks. under en køkkenvask. Slangen skal slutte i en bue opad, så tilbageløb forhindres…

Larmer under centrifugering

Hvis maskinen larmer under centrifugering, er de mest sandsynlige fejl:

– Defekte lejer (medfører en bankende lyd, eller hyldende metallisk lyd afhængig af hvor medtaget lejerne er. Defekte lejer medfører ofte mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet.

– Defekte støddæmpere. (De fleste støddæmpere er friktionsdæmpere. De fungerer via gnidningsmodstanden (friktionen) mellem rør og stempel). Slappe dæmpere bevirker, at maskinens ophæng ikke fungerer, og medfører slitage på lejer med videre. Det medfører desuden også ofte en bankende lyd.

– En tilstoppet trevlesi eller et fremmedlegeme i pumpehuset bevirker, at vandet ikke kommer hurtigt nok ud. De fleste maskiner har en sikring som bevirker, at de ikke centrifugerer med for meget vand i, men fra tid til anden opstår problemet med vand i maskinen under centrifugering, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok ud. Dette medfører, at maskinen står uroligt.

– Et fremmedlegeme i maskinen (kuglepen, BH-bøjle med videre) vil medføre støj. Med lidt held kan et fremmedlegeme fjernes fra hullet hvori varmelegemet sidder. (Varmelegemet kan være vanskeligt, eller umuligt at genmontere!)

-En overfyldt maskine eller stor uligevægt kan medføre ubalance, som vil få maskinen til at stå uroligt. Uligevægt kan opstå ved vask af f.eks. dynebetræk, hvor tøjet klumper sig sammen. Uligevægt kan også opstå hvis maskinen vasker for lidt tøj, for eksempel et par cowboybukser.

Vaskemaskine kan ikke tændes

Hvis der ikke er tegn på strøm i maskinen, er det bedst at starte ved kilden, nemlig kontakten. Kan denne kontrolleres ved at tilslutte et andet elektrisk apparat, bør dette ske som det første. (Det kunne jo bare være en sikring i målertavlen, som skulle skiftes. Der er ikke sikringer i maskinen).

Hvis der er strøm til kontakten kontrolleres derefter, at netledningen er hel (mange ledninger gnaves i stykker af mus).

Hvis ledningen er ok, kontrolleres støjkondensator, afbryder, og dernæst dørlåsen, som er det relæ der sikrer, at lågen ikke kan åbnes under vask.

Hernæst kontrolleres hovedprintet.

Huller i tøjet

Hvis maskinen laver huller i tøjet, kan det skyldes at dørbælgen (gummipakningen mellem kar og kabinet) er defekt. Kontrollér denne for slidmærker og “gummifnuller”. Der er ikke altid synlige tegn.

Huller i tøjet kan også skyldes fremmedlegemer mellem tromle og vaskekar (kuglepenne, BH-bøjler med videre). Du kan eventuelt fjerne disse via hullet ved bundslangen, eller det hul som varmelegemet sidder i. (Vær opmærksom på at varmelegemet kan være vanskeligt, eller umuligt at genmontere).

På visse maskiner kan man fjerne de medbringere, som sidder i vasketromlen, og på den måde få adgang til fremmedlegemet, men vær opmærksom på, at de kan være skruet fast fra modsatte side.

Døren kan ikke åbnes efter vask

Hvis døren ikke kan åbnes efter vask, kan det skyldes, at maskinen har registreret, at der stadig står vand i tromlen.

– Kontrollér derfor trevlesi, afløbsslange og eventuelt bundslange (mellem kar og pumpe).

– Hvis der ikke er vand i, kan fejlen skyldes en tilstoppet niveauslange (tynd slange som ofte går fra pumpehus eller bundslange til niveaukontrollen), eller en defekt niveaukontrol. – Endelig kan det skyldes en defekt dørlås.

Centrifugerer med vand i tromlen

Hvis vaskemaskinen kan centrifugere mens der er høj vandstand i tromlen, kan der være problemer med niveaukontrollen eller niveaukontrolslangen (tynd slange, som går fra pumpe eller bundslange til niveaukontrollen). Denne enhed forhindrer normalt, at maskinen begynder at centrifugere før alt vandet er tømt ud, men kan svigte på grund af snavs eller svigt i elektronikken.

Endelig kan det også skyldes en styringsfejl.

Centrifugerer ikke

Der kan være mange forhold, som bevirker, at maskinen ikke vil centrifugere. De fleste maskiner har en indbygget sikring mod, at maskinen centrifugerer med vand i. Du bør derfor kontrollere, at der ikke står vand i maskinen, at bundslange og afløbsslanger ikke er tilstoppede, så maskinen ikke kan komme af med vandet, eller kun langsomt kan komme af med vandet. Ligeledes bør trevlesi og pumpehus kontrolleres for tilstoppelse og/eller løse genstande, som kan forhindre at pumpen fungerer optimalt.

Hvis disse ting er i orden, bør du kontrollere om tromlen kan dreje rundt. Kan den ikke dette, eller går den meget stramt, bør du kontrollere lejer eller om der er et fremmedlegeme i maskinen.

Hvis tromlen er let at dreje, kan du dernæst kontrollere om remmen sidder som den skal.

Gør den det, bør du kontrollere motorkullene. Disse sidder i en anordning, og er fjederpåvirket, så der er en konstant forbindelse til kommutatoren. Nedslidte eller beskadigede kul bør altid skiftes. Kontrollér kommutatoren for grater.

Hvis alt ovenstående er ok, skyldes fejlen muligvis en defekt motor eller motorstyring.

Bliver ved med at varme vandet

Hvis maskinen koger tøjet uanset hvilket program du vælger, eller hvis maskinen bliver stående og “bulderkoger” til der ikke er mere vand i maskinen, kan det skyldes en defekt variabel termostat. Denne “giver besked” til timeren om, at den rette temperatur er nået.

Gamle maskiner er udstyret med en termostat med kapillarføler (under tryk). Denne føler sidder for enden af et tyndt metalrør, som ikke må afkortes eller have skarpe knæk, da virkningen så vil ophøre.

Nye maskiner har en Ntc-føler, som er en elektronisk føler, der via printet måler den ohm’ske modstand (denne ændres når temperaturen ændres).

Problemet kan også skyldes en defekt timer/styreenhed