Opvaskemaskine

Opvaskemaskinen er den "sarte" hvidevare, hvor flest faktorer er afgørende for et tilfredsstillende resultat. Er en af disse ikke tilstede i en passende grad, kan resultatet ses næsten omgående. Vær derfor ekstra omhyggelig med vedligeholdelsen...


Salt

Manglende salt giver hvide aflejringer af kalk på serviceet* - for meget salt giver en belægning på serviccet som smager salt.

Salt påfyldes efter behov. Der findes to typer; groft og fint filtersalt. Groft filtersalt kan klumpe sammen i saltanlægget, hvorfor du bør anvende fint filtersalt medmindre producenten af maskinen anbefaler andet.
Saltdoseringen sker automatisk på næsten alle maskiner. Mængden kan dog reguleres (se hvordan i din brugsanvisning). Du bør som udgangspunkt starte midt i skalaen. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende kan du øge eller mindske
mængden. Vær opmærksom på at der kan gå 2-3 opvaske før din ændring af saltmængden virker under opvasken.
Saltet er medvirkende til at blødgøre vandet, så kalken ikke sætter sig på serviceet. For lidt salt betyder derfor at der kommer kalkaflejringer på serviceet*, mens for meget salt ikke kan skylles ud og derfor giver en grim smag.

Flere maskiner har en saltindikator. Der findes forskellige typer. Nogle indikatorer sidder i låget, mens andre har en lampe i panelet. Er din maskine af sidstnævnte type skal du være opmærksom på at nogle maskiner måler saltmængden i saltbeholderen, mens andre blot tæller opvaske. Sidstnævnte kører eksempelvis 20 opvaske med slukket indikator, lyser dernæst de efterfølgende 2 opvaske, hvorefter den slukker
de næste 20 osv. osv. Uanset om du fylder salt på eller ej.

*(se også SÆBE-dosering)
Filtre

Tilsmudsede filtre kan resultere i madrester på servicet.

Bundsi og filtre renses jævnligt. Disse er medvirkende til et godt opvaskeresultat og bør renses efter hver 15. opvask eller efter behov. Brug en opvaskebørste og varmt vand fra hanen. Vær opmærksom på at der kan sidde mere end et filter. Som regel sidder der både et grov og et finfilter. Sidstnævnte bør renses meget omhyggeligt.


Spulearme

Tilstoppede spulearme kan kan resultere i madrester på serviceet.

I spulearmene kan der sætte sig madrester. Undersøg derfor spulearmene en gang i mellem. Nedre spulearm er ofte til at trække af (løft opad), mens den øvre ofte er skruet fast. Vær
forsigtig ved afmonteringen.


Afspænding

For lidt afspændingsmiddel giver render på serviccet og dårligt tørreresultat - for meget giver en fedtet, ildesmagende, gråblå belægning.

Afspændingsmiddel påføres med jævne mellemrum. Afspændingsmidlet er opvaskemaskinenes skyllemiddel. Den fjerner overfladespændingen i vandet, så vandet lettere glider af serviccet under tørringen. For at få et godt resultat er det VIGTIGT at bruge samme mærke sæbe og
afspændingsmiddel, da de passer kemisk sammen.
Næsten alle maskiner har automatisk dosering af afspænding- smidlet. Mængden kan dog reguleres (se hvordan i din brugsanvisning. For lidt afspændingsmiddel giver hvide render og dårligt tørreresultat - for meget giver glassene et gråblåt skær og en fedtet belægning med grim smag på resten af serviccet. Vær opmærksom på at der kan gå 2-3 opvaske før din ændring af afspændingsmængden virker under opvasken


Sæbe

For meget sæbe giver HVIDE BELÆGNINGER og en grim smag på serviccet - for lidt sæbe giver "grums" på serviccet.

Mængden af sæbe du tilsætter skal passe til tilsmudsnings- graden af dit service. Du behøver ikke at skylle af, blot skrabe tallerkner og bestik. Hvis du alligevel skyller af skal du bruge mindre sæbe. Det kan være svært at vurdere
hvor meget der skal bruges, men som regel er det mindre end man tror. Prøv dig frem.
Der findes to typer sæbe. Pulver og TABLETTER. Tabletter er smarte og hurtige at anvende, men de kan ikke doseres. Derfor får man let en overdosering, hvilket på sigt giver et grimt
resultat. Overdosering (både med pulver og tablet) bevirker nemlig at den vandbesparende opvaskemaskine ikke har tilstrækkelig vand til at skylle sæben ud med, hvilket betyder at man får en ophobning af sæbe i maskinen. I første
omgang på varmelegemer, ved filtre og bag tætningslisterne ved lågen, men siden hen også på serviceet. Mange tror fejlagtigt at det skyldes kalk/mangel på salt, da serviccet får en HVID BELÆGNING. Ofte kan man smage sig frem. Hvis den
hvide belægning på serviccet smager surt/bittert er det sæbe. (se hvordan du renser maskinen igen under reparation).
For lidt sæbe bevirker at der sidder "grums"/madrester tilbage på serviccet efter opvask. Inden du øger saltmængden bær du huske at efterse filtre og spulearme.
HUSK at anvende samme mærke sæbe og afspændingsmiddel da de passer kemisk sammen.