Varmer ikke

Hvis tumbleren ikke varmer skylles det ofte følgende:

- Overhedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, andre genindkobler selv. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med varmelegemet.

- Varmelegemet er defekt. (En glødetråd er brændt over eller ligndende)

- Drifttermostaten er defekt. (Giver ikke signal til Styringen om at slå varmelegemet til)

- Styringen er defekt. (Giver ikke signal til varmelegeme om at slå til)

- Defekt varmerelæ.

- Hvis tøjet forbliver koldt, men du kan mærke at tumbleren bliver varm på side eller bagpå, kan blæserhjul, blæsermotor eller blæser rem være defekte.